Boh sme aj my

Streda 28. 03. 2018 09:00  | Piešťany / Editoriál  | Autor: Gabo Kopúnek

Vstúpili sme do najsvätejšieho týždňa v kalendári všetkých kresťanov. Udalosti nasledujúcich dní sú už takmer dve tisícročia opradené tajomstvom, z ktorého vzniklo jedno z najväčších vierovyznaní planéty.

Gabo Kopúnek

Gabo Kopúnek (Autor: red)

Pravdu o tom, či je stáročiami ľudstvu podsúvaný príbeh Človeka postavený na reálnych základoch, alebo si ho skupina po moci bažiacich ľudí len prispôsobila, sa možno nikdy nedozvieme. Aj keď to nie je pre náš život smrteľne dôležité, semienko neistoty v našich osvieteneckých hlavách zapustilo silné korene. Rovnako ako viera v Boha a v Človeka, ktorý nám ukázal cestu do jeho náručia.

Veľkonočný týždeň nedáva človeku priestor na polemiku, skôr na zamyslenie sa nad sebou samým. Pretože v každom z nás Boh prebýva, a je len na nás, či ho vpustíme do svojich sŕdc a skutkov. Ak sa nám to aspoň raz v živote podarí, svet bude oveľa krajší a naša pozemská púť zmysluplnejšia.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa