T. Hudcovič: Škodia mi médiá a „staroposlanci“!

Utorok 16. 05. 2017 09:34  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak

Je Tomáš Hudcovič typizovaným predstaviteľom poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany (SpP), ktorému v mestskom zastupiteľstve predsedá? Alebo sa už len skrýva za predvolebné slogany tohto donedávna väčšinového zoskupenia, ktorého jednotnosť je zjavne len minulosťou. Zdá sa však, že na základe jeho narastajúcej aktivity na spravodajskom regionálnom webe, ktorý vlastní, ale i sociálnych sieťach, sa snaží len zahnať frustráciu z neúspechov SpP počas tohto volebného obdobia, ktorú ako neželanú úrodu na poli regionálnej politiky v súčasnosti zbiera.

Tomáš Hudcovič, dnes už
bývalý druhý viceprimátor.

Tomáš Hudcovič, dnes už bývalý druhý viceprimátor. (Autor: Jozef Vojčiniak)

T. Hudcovič v komunálnych voľbách v roku 2014 kandidoval nielen za poslanca, ale aj za primátora Piešťan. Kým poslanecké kreslo získal viac ako tritisíc hlasmi, ako kandidát na primátora nedostal ani len tento počet a Miloš Tamajka ho predbehol o 186 hlasov. A tak chtiac-nechtiac, i keď s jedenásťčlennou väčšinou poslancov za SpP v mestskom zastupiteľstve, musel sa načas zmieriť iba s postom lídra opozície. To sa však neskôr zmenilo. Túžba po moci prevážila zdravý úsudok a len pár týždňov po vyslovení nedôvery vedeniu mesta, ktoré iniciovalo SpP v roku 2015, začal Hudcovič s Tamajkom a Hynekom kolaborovať.

Ale poďme poporiadku a skúsme vyhodnotiť to, čo Hudcovič ako líder SpP pred voľbami v roku 2014 sľuboval a čo v skutočnosti realizoval.

Poslanecký klub SpP pred voľbami zverejnil takzvané „Memorandum naliehavých prác vo volebnom období 2014 – 2018“, ktoré rozoberieme bod po bode:

■ Aktívnym marketingom rozhýbať cestovný ruch nezávisle od kúpeľov, avšak v spolupráci s nimi. Zameriame sa najmä na rozvoj kultúrneho, športového či kongresového turizmu súčinnosťou verejného a súkromného sektoru. Vytvoríme podmienky pre podporu jestvujúcich a vznik nových atrakcií pre návštevníkov a obyvateľov mesta, a tým aj možnosť nových pracovných miest.
V tejto oblasti SpP dosiahlo, že ich poslanec Peter Tremboš sa stal predsedom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. SpP tiež zabezpečilo, že mesto namiesto 30-tisícového príspevku pre Rezort Piešťany tento navýšilo v roku 2016 na hodnotu až 130-tisíc eur. V roku 2017 je to už 180-tisíc. Navýšenie rozpočtu klub SpP zdôvodnil, že rovnakou hodnotou prispeje svojou dotáciou aj štát. Čo s týmito peniazmi chce rezort vlastne robiť, sa doposiaľ nedozvedel nik. Keď sa na to pýtal poslanec Peter Jančovič, dočkal sa zo strany poslancov za SpP len osobných invektív, ale nie odpovedí.

V zmysle štatútu týchto štátnych dotácií je však uvedené, že musia byť využité tak, aby boli preukázateľne vynaložené v prospech návštevníkov Piešťan, prípadne na prezentáciu kúpeľného mesta. Nedá sa s nimi vylepšovať ani budovať nič, čo by malo slúžiť len domácim. A keďže jediný spôsob, ako rezort zatiaľ dokázal mesto propagovať, je účasť na turistických veľtrhoch, je celkom možné, že sa čoskoro podľa predstáv poslancov za SpP dočkáme na niektorom veľtrhu propagačného stánku v hodnote 180-tisíc eur zaplateného zo štátnej dotácie.

■ Účinne podporovať miestnu ekonomiku, podnikateľov a ich spoluprácu pri rozvoji mesta.
V tejto oblasti bol zo strany SpP zaznamenaný len negatívny krok. Jeden z domácich podnikateľských subjektov pôsobiacich i v zahraničí sa rozhodol svoje domovské sídlo vytvoriť v Piešťanoch, a to prestavbou niekdajšieho hotela Atóm na svoje administratívne centrum. Na tento účel potrebovali v jeho okolí i mestské pozemky pre rozšírenie parkovacej kapacity. V zásade im bolo jedno, či pozemky dostanú do dlhodobého prenájmu alebo im ich mesto odpredá. Avšak v rámci dlhodobého prenájmu mohlo mesto túto investíciu, pri ktorej vznikne zhruba stovka pracovných pozícií, podporiť napríklad prenájmom pozemkov za symbolickú cenu.

Opak sa stal pravdou a vedenie radnice aj s podporou hlasov poslancov za SpP investora „skasírovalo“ o 189-tisíc eur. Ale mohli získať až 249-tisíc - s touto výčitkou sa osopil člen SpP Jozef Malík na autora pozmeňovacieho návrhu P. Jančoviča, na základe ktorého dostal investor časť potrebných pozemkov len do prenájmu, čím ušetril 60-tisíc eur. Podľa Malíka vraj by bolo viac peňazí na výstavbu mestskej plavárne. Výsledok? Plaváreň určite v tomto volebnom období nebude a peniaze sa bez účelového viazania roztopili v mestskom rozpočte. A podľa SpP sa mohlo aj viac.

■ Zefektívniť hospodárenie s verejnými financiami a dbať na odbornosť pri rozhodovaní, správe a údržbe verejného majetku.

Nuž, ťažko povedať, čo touto všeobecne znejúcou frázou chcelo SpP svojim potenciálnym voličom povedať. Ale v tejto oblasti sme počas volebného obdobia od iniciatívy SpP zaznamenali najmä kroky voči mestskej knižnici, keď členovia SpP chodili riaditeľke počítať propagačné letáky v hodnote niekoľkých centov za kus, či jej náhodou nejaký nechýba. (Rozdávajú sa zadarmo, a tak ich pohyb žiadna napríklad registračná pokladnica neeviduje - pozn. redakcie.)

Vykonané boli i postupy voči tejto mestskej inštitúcii, keď v rámci mestského rozpočtu boli vyškrtané hlavne iniciatívou poslancov za SpP položky plánované na organizovanie akcií pre deti. Takisto svojimi návrhmi v rozpočte oklieštili rozpočet Služieb mesta Piešťany. A ako to správne vystihol svojou vetou nestor miestnej kultúrnej a politickej scény, Kornel Duffek, počas minuloročného stretnutia mestských komisií pri prejednávaní rozpočtu na rok 2017:
„Chceme viac kultúry, viac upratovať, a ideme na to vyčleňovať menej peňazí, tomu fakt nerozumiem.“

■ Sprístupniť využitie termálnej liečivej vody v prospech Mesta Piešťany.
Sľub z kategórie tvrdého populizmu. Jedine, že by chcelo SpP podľa vzoru predchádzajúceho komunistického režimu privátny majetok znárodniť.

■ Sprehľadniť fungovanie samosprávy pre obyvateľov mesta a zlepšiť vzájomnú komunikáciu.
V tomto bode je potrebné SpP aspoň čiastočne pochváliť. Práve z ich iniciatívy sa stali mestské komisie otvorené verejnosti, a to i z pohľadu účasti v nich, ale aj prítomnosťou na ich rokovaniach.

■ Zaviesť participáciu obyvateľov mesta pri tvorbe rozpočtu a smerovaní verejných zdrojov.
S touto myšlienkou v rámci tvorby mestského rozpočtu prišiel Tamajka spolu s jeho donedávna pravou rukou Michalom Hynekom. S prižmúrením oka sa dá konštatovať, že tento bod programu SpP „vykradli“, i keď participatívny rozpočet nie je žiadna novota a zavedený ho majú už viaceré slovenské samosprávy. V Piešťanoch je síce už dva roky, ale objem peňazí, ktorý je naň vyčlenený, je v pomere k mestskému rozpočtu - ako raz povedala poslankyňa Iveta Babičová - nula celá, nula nič. Čiarka za participatívny rozpočet je urobená, ale 20-tisíc eur z viac ako dvadsaťmiliónového rozpočtu mesta je vskutku hodnota len symbolická.

■ Podporiť príchod a zotrvanie mladých ľudí a rodín v meste prostredníctvom dostupného bývania a kvalitného zázemia s dostatkom miest v materských a základných školách.
Ľúbivý predvolebný záväzok. Aktivita poslancov za SpP v tejto oblasti žiadna.

■ Zabezpečiť starostlivosť o seniorov tak, aby v meste bolo vytvorené potrebné množstvo cenovo dostupných kapacít v zariadeniach sociálnych služieb a formou domácej opatery.
Rovnako ako predchádzajúci záväzok ani v tejto oblasti v rámci mestských zastupiteľstiev či zostavovaní rozpočtu neboli zaznamenané žiadne iniciatívy či nejaké poslanecké uznesenia klubu SpP.
Členovia poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany po komunálnych voľbách v roku 2014.Členovia poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany po komunálnych voľbách v roku 2014. (Autor: FB SpP)
■ Vybudovať nové cyklotrasy a cyklochodníky a tým podporiť cyklodopravu v meste. Postavíme sa za dobudovanie kolokruhu okolo Sĺňavy.
Čo sľúbili, dodržali - cyklochodník okolo Sĺňavy podporujú. A má to aj svoju logiku, keďže na tejto trase sa nachádza reštauračné zariadenie z rodinného portfólia jedného z poslancov za SpP. Načo by im boli v takomto ponímaní cyklisti smerujúci cyklochodníkom na Striebornicu cez Banku a Moravany nad Váhom, prípadne cyklochodníkom z Piešťan do Vrbového cez Krakovany. A v prípade tohto cyklochodníka dokonca niektorí poslanci za SpP vyvinuli iniciatívu, ktorá jeho výstavbu v telese železnice mala zmariť.

■ Pripraviť a zrealizovať novú formu transparentnej podpory všetkých druhov športu.
Šport sa podporuje živelne a kto na zastupiteľstvo príde s transparentmi a kričí, podporu získa. Okrem toho už len výrazná iniciatíva voči zlikvidovaniu hokejovej extraligy v kúpeľnom meste. Od niektorých poslancov za SpP v časoch, keď sa táto téma výrazne diskutovala, bolo počuť aj vyjadrenia, že Piešťany sú príliš malé mesto, aby si mohli dovoliť extraligu. A tak tu extraliga skončila, ale prekvapujúco pre poslancov za SpP, na čo ich upozorňovali poslanci mimo Hudcovičovho zoskupenia, sa potvrdilo a radnica zlikvidovaním extraligových havranov ani euro neušetrila. Zimný štadión totiž patrí mestu a jeho prevádzka stojí rovnaké množstvo peňazí, či sa tam preháňajú myši alebo hokejisti.

■ Vytvoriť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti a poriadku v meste, predovšetkým formou získania prirodzenej vážnosti a autority mestskej polície.

V tejto oblasti predsedaním komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok mohol niečo dosiahnuť poslanec Ján Jánošík, ten to však znechutený z toho, ako mestské zastupiteľstvo pracuje, v lete minulého roku vzdal a rady poslancov opustil.

Na záver vyhodnotenia sľubov SpP je nutné objektívne dodať, že ich napĺňanie ako opozícia mali značne skomplikované. Ja však hodnotím i to, či vôbec v rámci oblastí, ktoré naplniť sľubovali, vytvorili aspoň tlak na radnicu, či prípadne iniciovali poslanecké uznesenia, v ktorých by sa téma ich sľubov aspoň mihla.

Namiesto realizovania predvolebných sľubov dal Hudcovič naplno priestor napĺňaniu svojich mocenských a ekonomických záujmov. Len pár mesiacov potom, ako v roku 2015 SpP odhlasovalo nedôveru celému vedeniu mesta, a pár týždňov potom, ako poslanci za SpP odhlasovali uznesenie, ktorým Tamajku zaviazali v rámci valného zhromaždenia vodárenskej spoločnosti navrhnúť samého seba odvolať z vedenia tejto akciovky a za seba navrhnúť poslanca za SpP Jozefa Malíka, prišla správa ako z jasného neba. Dovtedy v podstate najtvrdší Tamajkov kritik sa zrazu stal druhým zástupcom svojho najväčšieho politického oponenta.

Aj keď táto funkcia bola len východiskom z núdze, nakoľko za poslanecké hlasy SpP dostal Hudcovič od súčasného vedenia radnice najprv prisľúbený riaditeľský post v mestskej eseročke bytový podnik. To však nevyšlo, a tak bol na politickú korupciu dobrý aj post druhého viceprimátora.

Po deviatich mesiacoch vo funkcii prišiel na rad ďalší politický kotrmelec, keď Hudcovič Tamajku opustil. Vraj z dôvodu, že ho i tak na radnici nik neberie vážne a nikto ho nerešpektuje. Táto skutočnosť podľa pekne zabaleného Hudcovičovho vyjadrenia znela, že vraj mu viazla komunikácia.

A tak v súčasnom období v predvolebnej dobe sa z toho všetkého snaží očividne vykrútiť. Vraj keď primátor a prednosta mestského úradu nechcú, on nedokáže nič presadiť. Zabúda však dodať, že práve SpP v tomto volebnom období silou svojich jedenástich hlasov, neskôr desiatich, dvakrát zostavovalo mestský rozpočet. A to, čo chceli, si poslanci za SpP aj doň presadili. Dodnes je pamätné zastupiteľstvo vo februári 2016, keď až počas samotného schvaľovacieho procesu mestského rozpočtu viceprimátor Hynek predniesol 67 pozmeňovacích návrhov na jeho zmenu, ktoré si vymohol klub SpP. Šesťdesiatsedem zmien sa tak pre vedenie mesta stalo poplatkom za poslanecké hlasy klubu SpP. Rozpočet mesta na rok 2017 bol však už plne pod kontrolou SpP, nakoľko túto kompetenciu dostal Hudcovič i vo svojom viceprimátorskom poverení. A keďže rozpočet je najdôležitejší dokument mesta, s ktorým sa plnia predvolebné sľuby, v žiadnom prípade sa tvrdeniam Hudcoviča o tom, že na nič nemal dosah, nedá veriť.

Hudcovič tiež zabúda pri kritike médií a svojich kolegov poslancov nezaradených v klube SpP, že práve jeho poslanec Matúš Kromholc tým, že prijal od Tamajku ponuku na členstvo v dozornej rade bytového podniku, legitimizoval zmeny, ktoré počas uplynulých Vianoc Tamajka v tejto mestskej eseročke svojvoľne bez vedomia poslancov a v rozpore so zákonom o obecnom zriadení zrealizoval.
V súčasnosti v rámci svojich už začatých predvolebných „kortešačiek“ Hudcovič zo svojich zlyhaní a politických kotrmelcov obviňuje kadekoho, no svoju babráckosť a honbu po funkciách si nepripúšťa.

Až úsmevne pôsobí jedno z jeho vyjadrení na sociálnej sieti, že vraj to, čo robia médiá a takzvaní „staroposlanci“, sa deje preto, lebo sa boja SpP.

Na záver už len zhrnutie. SpP je pod vedením Hudcoviča nečitateľné a nepredvídateľné regionálne politické zoskupenie, ktoré síce tvrdí, že nie je politické, ale i napriek tomu všetky znaky politickej strany napĺňa. Na spoločnom postupe sa dohadujú, svojich členov spoločne za kandidátov na funkcie i politicky nominujú. I keď na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dozaista musel Hudcovič od svojich spolupartajníkov prehltnúť veľmi tvrdú ranu, nakoľko z prítomných poslancov proti 30-tisícovej dotácii na podporu majstrovstiev Európy mládežníkov v basketbale hlasoval len on sám a s ním Juraj Brna (SpP).


Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 19, ktoré je v predaji od 16. mája.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa