Primátor si „svojich“ cení viac

Štvrtok 07. 09. 2017 06:53  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak

Na piešťanskej radnici pracujú rovní a tí viac rovnejší. I tak by sa dalo nazvať diskriminujúce finančné prerozdeľovanie formou osobných hodnotení zamestnancom mestského úradu.

Kým dlhoroční zamestnanci MsÚ v Piešťanoch dostávajú osobné ohodnotenie v desiatkach eur, noví, neskúsení v stovkách.

Kým dlhoroční zamestnanci MsÚ v Piešťanoch dostávajú osobné ohodnotenie v desiatkach eur, noví, neskúsení v stovkách. (Autor: pror)

Kým „staro“ zamestnanci, ktorí na radnici pracujú už celé roky, dostávajú osobné hodnotenia na hranici 30 eur a v niektorých prípadoch aj menej, tak sedemnásť nových, ktorí sa tu zjavili po nástupe primátora Miloša Tamajku, si užívajú osobné hodnotenia v stovkách eur.

„Novoprichádzajúci zamestnanci dostávajú osobné hodnotenia okamžite pri nástupe. A nejde o žiadne drobné. Pritom pôvodné zloženie mestského úradu muselo v skúšobnej dobe svojou prácou preukázať, že si vôbec nejaké peniaze navyše zaslúži,“ informoval nás zdroj z mestského úradu, ktorý si neželal svoje meno zverejniť pre obavu z odvety od vedenia mesta.

Pôvodný personál vraj na takúto diskrimináciu Tamajku, ale aj prednostu mestského úradu Eduarda Strapatého viackrát upozorňoval, nápravy sa však nedočkal, a zamestnanci, ktorí prichádzajú, naďalej okamžite po nástupe dostávajú osobné hodnotenia v stovkách eur.

Chceli sme na úrade zistiť, prečo sú osobné príplatky novým zamestnancom za posledné dva roky priznávané okamžite po nástupe do práce, a nie až po uplynutí skúšobnej doby, v ktorej zamestnanec preukáže svoje kvality.

Chceli sme však od vedenia radnice dostať aj odpoveď na otázku, či nepovažujú za diskriminačné, ak „staro“ zamestnanci poberajú osobné hodnotenia v desiatkach eur a sedemnásti, čo na radnicu nastúpili po príchode Tamajku, takmer okamžite získajú aj desaťnásobne viac. V nie jednom prípade je to i viac ako 500 eur. Radnica však na naše otázky odpovedať odmietla.

Ak by si vedenie radnice prečítalo zákonník práce, prišlo by na to, že takéto počínanie je v hrubom rozpore s ním. Ten priamo určuje, že zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

V oblasti pracovného práva neznamená právo na rovnaké zaobchádzanie len rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu, ale aj rovnaké zaobchádzanie pri výkone zamestnania vrátane profesionálneho postupu a pracovných podmienok, čo sú aj financie.

Nerovnomerne vytvárané finančné podmienky vedením mesta, ktoré v podstate rozdeľujú zamestnancov do dvoch kategórií - na pôvodný a novonastupujúci personál, jednoznačne zákon porušujú!

V prípade, ak sa zamestnanci radnice obrátia na inšpektorát práce a ten jej vedeniu preukáže diskriminačné správanie, mestu hrozí pokuta až 100-tisíc eur. A, samozrejme, nie z peňaženiek tých, čo to spôsobili, ale z peňazí všetkých Piešťancov.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa