Odvolaného primára podporili tisícky ľudí petíciou

Streda 11. 10. 2017 16:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Viera Dusíková

Riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch Štefan Kóňa odvolal 12. septembra z funkcie primára chirurgického oddelenia Ľudovíta Šalgoviča.

Odvolaného primára podporili tisícky ľudí petíciou.

Odvolaného primára podporili tisícky ľudí petíciou. (Autor: vd)

Urobil tak listom bez udania dôvodu. Na tento krok reagovali pracovníci chirurgie i nemocnice masívnou podporou charizmatického chirurga, odborníka i šéfa, pod ktorého vedením oddelenie vykazuje zisky a pacienti tu nájdu príkladnú starostlivosť.

Zorganizovali petičnú akciu, ktorú do piatka 6. októbra podpísalo 1875 ľudí z celého okresu Piešťany. „Aj naďalej sú v obehu hárky, ktoré sa k nám vracajú,“ uviedli organizátori petície z chirurgického oddelenia. Tiež podotkli, že každý hárok dávajú skontrolovať právnikovi, aby posúdil správnosť jednotlivých údajov. Ten do 6. októbra potvrdil uvedených 1875 hlasov.

Prečo ľudia stoja za Šalgovičom tak masívne? Sú s ním spokojní - profesionálne aj ľudsky. Doteraz v celej histórii pôsobenia chirurga v piešťanskej nemocnici nepodal nik na Šalgoviča žiadnu sťažnosť. Sťažnosť neeviduje ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Petíciu, ktorej sprievodný text spolu s hárkami koluje nielen po nemocnici, po Piešťanoch, Vrbovom, ale i v ďalších obciach regiónu, podporujú svojimi podpismi stovky ľudí. Tvorcovia petície uvádzajú, že MUDr. Ľudovíta Šalgoviča vymenovali za primára chirurgického oddelenia vďaka jeho odborným schopnostiam, profesionalite, húževnatosti a ľudskosti ešte v roku 2015.

„Tento človek okrem svojej profesionality v práci je empatický k nám, zamestnancom, pacientom a vždy, keď sme ho potrebovali, si na nás našiel čas i mimo pracovnú doby, aby nám pomohol, poradil alebo nás podporil. Pre nemocnicu pracuje takmer dvadsať rokov a problematiku chirurgického oddelenia pozná najlepšie. U pacientov je vyhľadávaným odborníkom ako lekár - chirurg.“

Argumentom je i fakt, že počas Šalgovičovho primariátu bola na chirurgickom oddelení najmenšia fluktuácia a odchod ľudí v porovnaní s inými oddeleniami nemocnice, kde sa personál často mení. Pracovníci nemocnice aj kolegovia žiadajú vedenie nemocnice o zrušenie odvolania uvedeného primára a tiež vysvetlenie dôvodu jeho odvolania, pretože sa obávajú, že Piešťany môžu stratiť veľkého odborníka - chirurga. Nebol by totiž jediný, čo by z piešťanskej nemocnice odišiel na iné pôsobisko.

Po rozsiahlej akcii z webovej stránky nemocnice zmizla 22. septembra výzva na výberové konanie na miesto primára chirurgie. Riaditeľ nemocnice Š. Kóňa sa k petícii vyjadril v stredu 4. októbra slovami: „Žiadna oficiálna petícia nebola na sekretariát riaditeľa doručená, preto nie je dôvod na vypracovanie tlačovej správy. Výberové konanie na primára chirurgického oddelenia bolo zrušené z dôvodu ospravedlnenia sa jedného z členov výberovej komisie. Pán primár Šalgovič zostáva naďalej poverený vedením chirurgického oddelenia.“

Člen správnej rady Nemocnice A. Wintera, chirurg Alan Suchánek, konštatoval, že k odvolaniu primára Šalgoviča došlo chybou komunikácie. Šalgovič vraj neurobil nič také, za čo by mal byť potrestaný takýmto spôsobom.

GARGO
Regal Burger

Anketa