Odkaz pre starostu vo vynovenom šate

Štvrtok 20. 04. 2017 13:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: ts

Webový portál Odkaz pre starostu, ktorý spravuje nezisková organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, využíva viac ako sto samospráv na Slovensku. Doposiaľ služba poskytovala možnosť nahlasovať problémy vo verejnom priestore miest a obcí, od 10. apríla však prináša samosprávam aj užívateľom nové možnosti. Samosprávy sa môžu prostredníctvom portálu pýtať akékoľvek otázky svojich obyvateľov formou ankiet a zároveň ich informovať o aktuálnom dianí v meste či obci prostredníctvom krátkych oznamov.

Prostredníctvom webovej stránky môžu obyvatelia miest a obcí nahlasovať podnety.

Prostredníctvom webovej stránky môžu obyvatelia miest a obcí nahlasovať podnety. (Autor: internet)

Pomocou portálu Odkaz pre starostu bolo za rok 2016 nahlásených rekordných 9651 podnetov, celkový počet podnetov na portáli už prekročil 30-tisíc. Obyvatelia miest a obcí na Slovensku túto službu, vďaka ktorej stačí nahrať fotografiu a pridať krátky slovný popis problému a pracovníci samosprávy sú v krátkom čase o probléme informovaní, využívajú čoraz častejšie. „Aj vzhľadom na dôveru prejavenú našimi užívateľmi chceme túto službu neustále vylepšovať a posúvať tak tento spôsob komunikácie medzi samosprávou a jej obyvateľmi ďalej. To sa nám teraz podarilo aj vďaka podpore od Nadácie Eset a firmy Softec, v spolupráci s firmou MediaCube,“ vysvetlil koordinátor projektu Martin Kollárik.

Samosprávy majú po novom možnosť pridávať na portál oznamy, ktoré sa budú užívateľom zobrazovať na webovej stránke Odkazu pre starostu pri výbere príslušného mesta/obce. V najbližších mesiacoch bude táto funkcia vo forme notifikácií zavedená firmou Softec aj do mobilnej aplikácie na platformách Android a iOS. Užívatelia si budú môcť zvoliť mestá a obce, pri ktorých chcú oznamy sledovať, a pri vložení nového oznamu im automaticky príde upozornenie bez toho, aby museli aplikáciu pravidelne sledovať.

Obyvatelia miest a obcí, ktoré túto funkciu budú využívať, sa nemusia báť zmeškania hlásenia miestneho rozhlasu či čakať, kým im prídu do schránky mestské noviny. Dôležité informácie, napríklad o termínoch zasadnutí orgánov obce, plánovanej rozkopávke či o blížiacej sa kultúrnej udalosti, sa budú môcť dozvedieť rýchlo a pohodlne, či už na webovej stránke, alebo postupne aj na mobilnej aplikácii.

Pripravuje mesto projekt revitalizácie námestia, ale nevie, čo nato obyvatelia? Nová funkcia ankety prináša mestám a obciam nové možnosti v získavaní spätnej väzby od svojich obyvateľov. Vysokú návštevnosť portálu môžu využiť na to, aby od obyvateľov získali rôzne postrehy a názory, napríklad pri tvorbe projektu na revitalizáciu námestia. Vďaka tomu by sa nemalo stať, že samospráva pristúpi k zmenám, ktoré si obyvatelia v skutočnosti neželajú.

Na získavanie odpovedí majú samosprávy k dispozícii širokú paletu typov otázok od bežných s výberom jednej či viacerých možností až po otázky s možnosťou priraďovania váh jednotlivým odpovediam. Zistiť tak budú môcť napríklad aj to, či obyvatelia pokladajú na námestí za dôležitejšiu prítomnosť zelene alebo pódia na konanie podujatí. 

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa