Najviac priestupkov riešili mestskí policajti v centre

Piatok 17. 02. 2017 14:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak

Najväčšia koncentrácia páchania priestupkov v Piešťanoch je v centre mesta. Z celkového počtu 2811 mestskou políciou evidovaných priestupkov riešili až 2148 na uliciach Vajanského, Nálepkova, Winterova, v Sade A. Kmeťa, na uliciach Hviezdoslavova, Teplická, Royova, Rázusova a Beethovenova, ale aj na Nábreží I. Krasku a K. Fodora.

Neporiadni vodiči sa najviac vyskytujú v centre mesta.

Neporiadni vodiči sa najviac vyskytujú v centre mesta. (Autor: Jozef Vojčiniak)

Pri dohliadaní nad poriadkom v uliciach Piešťan mestským policajtom výrazne pomohla i čiastočná obnova vozového parku, konkrétne zakúpením nového hliadkového vozidla, ale aj rozšírenie kamerového systému o ďalších sedem kamier. Tri pribudli na križovatke Bratislavskej a Krajinskej cesty, dve ďalšie na sídlisku Adam Trajan (Slovenský dvor a supermarket) a dve nové kamery má mestská polícia pred železničnou stanicou. Mestskí strážnici tak v súčasnosti disponujú celkovo tridsiatimi ôsmimi bezpečnostnými kamerami v uliciach s výstupom na centrálny pult v jej sídle na Teplickej ulici.

I keď mestskí policajti vlani oproti roku 2015 evidovali nárast dopravných priestupkov o viac ako päťsto, celkový počet vybraných blokových pokút naopak poklesol o viac ako tristo.

Rekordmanom vo vybratých sumách na pokutách je Nálepkova ulica, kde páchatelia priestupkov za minulý rok prispeli do mestského rozpočtu sumou 3140 eur. Za ňou nasleduje Vajanského s príspevkom na chod mesta vybratým na pokutách v celkovej hodnote 2570 eur a na treťom mieste v nie veľmi pozitívnom rebríčku sa umiestnil Sad A. Kmeťa s priestupkami v hodnote 1880 eur.

Mestskí policajti za páchanie priestupkov v uliciach Piešťan vybrali na pokutách v roku 2016 celkovo 16 895 eur. Najväčší podiel so sumou 14 780 eur pritom mali na vybratých pokutách priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Porovnanie počtu a druhu priestupkov v roku 2015 a 2016 (VZN - priestupky
proti všeobecným záväzným nariadeniam mesta).Porovnanie počtu a druhu priestupkov v roku 2015 a 2016 (VZN - priestupky proti všeobecným záväzným nariadeniam mesta). (Autor: MsP)
Okrem riešenia priestupkov a vyberania pokút policajti riešili i 27 zistených vrakov motorových vozidiel. V zmysle zákona o odpadoch ich odstránili z ulíc mesta šesť, 21 odstránili ich vlastníci dobrovoľne až pri riešení záberu verejného priestranstva, päť áut bolo mestskými policajtmi nahlásených Obvodnému úradu Piešťany a 14 je ešte stále vo vyšetrovaní.

Mestskí strážnici sa však okrem reštrikcie v oblasti páchania priestupkov podieľajú i na preventívnych aktivitách, a to najmä prednáškami na školách či pomoci pri organizovaní branných dní v školských zariadeniach v kúpeľnom meste, ale i okolitých obciach, a aj spoluorganizovaním letného výchovno-vzdelávacieho tábora pre peer aktivistov v oblasti prevencii kriminality v priestoroch Horského hotela v Belušských Slatinách.


Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 6, ktoré je v predaji od 14. februára.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa