Milión na zateplenie škôlok

Pondelok 16. 04. 2018 12:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: msú

Z operačného programu Kvalita životného prostredia do Piešťan poputuje viac ako milión eur do dvoch škôlok. Cieľom projektov je zníženie energetickej náročnosti materských škôl na uliciach Považská a Ružová.

Materská škola na Považskej ulici.

Materská škola na Považskej ulici. (Autor: apt)

Na projekt pre MŠ na Považskej ulici bolo schválených 662 236,93 eur, mesto sa na spolufinancovaní bude podieľať sumou 34 854,58 eur. Projekt počíta s komplexným zateplením vrátane základov, fasády a doteplenia strechy, výmenou zastaraných rozvodov, výmenou svietidiel za úsporné či vyregulovaním systému vykurovania. Stavebnými úpravami budovy dôjde k zníženiu spotreby energie na vykurovanie o takmer 85 percent. Po ukončení realizácie projektu bude budova škôlky s takmer nulovou potrebou energie.

Na rekonštrukciu MŠ na Ružovej ulici mesto získalo 402 769,65 eur. V tomto prípade dôjde rovnakými úpravami ako v prípade škôlky na Považskej k zníženiu potreby energie na vykurovanie o približne 70 percent. Po ukončení realizácie projektu bude škôlka ultranízkoenergetická. Aj v tomto prípade tvorí nenávratný finančný príspevok až 95 percent oprávnených nákladov a mesto sa bude podieľať len piatimi percentami - sumou 21 198,40 eur.

GARGO
Regal Burger

Anketa