GEFCO

Koniec Jednoty na Vŕšku

Štvrtok 07. 09. 2017 16:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: am

Obľúbené miesto štamgastov, ale aj potraviny pre obyvateľov „starých“ Piešťan sú zrušené. Dlhé roky fungujúcu reštauráciu a predajňu na Vŕšku zavreli, a tak sa miestnym najmä v oblasti nakupovania potravín výrazne skomplikovalo bývanie.

Obľúbené pohostinstvo a potraviny už zákazníci nenavštívia.

Obľúbené pohostinstvo a potraviny už zákazníci nenavštívia. (Autor: red)

„Už niekoľko rokov ponúkame túto nehnuteľnosť na predaj a bolo to i na našej webovej stránke. Za tú dobu sa objavilo viac kupcov, s ktorými sme rokovali. Ale vždy nastala nejaká prekážka, ktorá zabránila predaju. Až s posledným záujemcom, firmou Jožko Farmárik, s.r.o., sme sa dohodli a prevádzku v predajni sme ukončili 26. augusta,“ uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Trnava, Bohuslav Uváčik.

Podľa neho boli hlavným dôvodom ukončenia prevádzky s následným odpredajom ekonomické dôvody, začínajúce klesajúcim maloobchodným obratom a hospodárením predajne za posledné roky a končiace technickým stavom celej budovy.

Obyvateľom „starých“ Piešťan k dispozícii zostala len pekáreň na Šindelárovej ulici, kde si kúpia iba základné potraviny. „Na otázku, či v tejto lokalite plánujeme zriadiť iné potraviny, nevieme s určitosťou odpovedať. Ak by k tomu aj prišlo, nebude to v najbližších rokoch,“ dodal B. Uváčik. Miestnym tak zostáva len nákup v malej predajni, prípadne hypermarket vzdialený stovky metrov.

GARGO
Regal Burger

Anketa