Elektrikári zdevastujú stovky stromov

Štvrtok 14. 09. 2017 09:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Eva Wernerová

V budove Služieb mesta Piešťany (SMP) sa v pondelok 4. septembra uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti, ktorá je poverená spoločnosťou ZSE Energia, a.s., odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

O svoje koruny prídu aj mladé stromy na Sládkovičovej ulici.

O svoje koruny prídu aj mladé stromy na Sládkovičovej ulici. (Autor: Eva Wernerová)

Diskutovaný bol postup pri orezávaní stromov pre bezpečnosť elektrických vedení v korunách drevín v uliciach Piešťan. Prekvapenie nastalo na strane správcu zelene - SMP, keď bez akejkoľvek informácie musel reagovať na ohlasy občanov z Veternej ulice a vysvetľovať, že s radikálnymi orezmi stromov nemá nič spoločné. Išlo o niekoľko starších vzrastlých líp, kde bola odobratá veľká časť - až do 50 percent koruny pre vzdušné vedenie.

Podľa informácií bude ZSE v orezoch pokračovať v ďalšom týždni na viacerých uliciach mesta a takto by malo byť „ošetrených“ takmer 200 stromov, kde do koruny zasahuje vedenie alebo naopak. V mnohých prípadoch strom rástol na mieste dávno predtým, ako bolo vedenie natiahnuté, a v iných prípadoch dlhé roky nikto neriešil elektrické vedenie zarastajúce stromami.

Obhliadka ukázala nepríjemnú pravdu - na niektorých uliciach bude takto upravená prevažná väčšina stromov. Niektoré mladé gledíčie na Díčovej prídu o takmer celú korunu, rovnako mladé lipy na Radlinského ulici alebo jasene na Sládkovičovej.

Rezy nemajú nič spoločné s citlivým ošetrením, ktoré sleduje kvalitný vývoj koruny do budúcnosti, o ktoré sa snažia arboristi zo SMP. Rez prebieha teraz v nevhodnej vegetačnej dobe, vznikajú veľké rezné rany, ktoré sa do zimy nezacelia, a tak sa stanú vstupnou bránou pre hubové ochorenia stromov. Pri väčších zásahoch, napríklad na Veternej ulici, sa úplne naruší ťažisko stromu. Strom do niekoľkých rokov odumrie.

Prečo sa k takýmto zásahom pristupuje? Dôvodov je viac. Na jednej strane je neriešenie problému v minulosti a často neodborné výsadby uličných stromoradí, na druhej strane je legislatíva a dva zákony stojace proti sebe. Zákon o energetike, ktorý hovorí o zachovaní bezpečnosti pri kontakte vedenia s konármi stromov a povinnosti udržovať koruny v nekonfliktnom stave.

Súčasne ale platný zákon o ochrane prírody a krajiny hovorí, že nik nesmie poškodzovať akýmkoľvek spôsobom dreviny na verejných priestranstvách a rovnako znie aj VZN o zeleni mesta Piešťany. Zákon proti zákonu? Vyhláška upresňuje, že za poškodzovanie sa nepovažuje akékoľvek konanie, ak ide o dreviny, ktoré nevyžadujú súhlas na výrub podľa osobitných predpisov (tam patrí aj zákon o energetike, vodný zákon, atď.). O túto legislatívu sa opiera stanovisko ZSE.

Môj osobný názor je, že strom môže byť len poškodený alebo nepoškodený. A na Veternej ulici rozhodne k poškodeniu došlo, rovnako ako pri ďalších plánovaných orezoch dôjde k vizuálnej devastácii, ťažkému zdravotnému poškodeniu a v mnohých prípadoch aj následnému odumretiu dreviny.

V dobe, keď klimatická zmena prináša dlhé horúce a suché obdobia, bude problém vôbec mladý zdravý strom v ulici dopestovať. Bude to spojené s vysokými nákladmi na výsadbu a starostlivosť. V tejto situácii si nemôžeme dovoliť odrezať pol koruny zdravému stromu v zrelom veku, ktorý plní okrem estetickej úlohy aj ekologickú, hygienickú, mikroklimatickú, má kultúrne a výchovné poslanie. Zákon nie je nemenná vec, ochrana prírody bude meniť svoj charakter v závislosti od meniacich sa podmienok a v závislosti od nich sa bude musieť prispôsobiť a zmeniť aj zákon.

Som presvedčená, že takýmto situáciám sa dá vyhnúť. Napríklad nesadiť do ulíc mladé stromy s potenciálne veľkými korunami tam, kde je v dosahu elektrické vedenie, alebo uložiť káble do zeme, do trávnika vedľa chodníka, často za menšie náklady, ako je spoločenská hodnota poškodených stromov, ich výrub a odvezenie drevnej hmoty. Vyžaduje si to komunikáciu, spoluprácu a odbornosť na všetkých stupňoch správy mesta.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa