GEFCO

Divoké parkovanie v kúpeľnom meste

Piatok 04. 09. 2015 14:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: pror

Piešťanské parkovanie alebo kde všade dokážu vodiči svojich štvorkolesových, ale i jednostopových miláčikov v kúpeľnom meste odstaviť. Na zdokumentovanie sme použili fotogalériu skupiny na tento účel zriadenej na sociálnej sieti a doplnili vlastnými zisteniami. Stanovisko nám poskytla i mestská polícia.

Winterova ulica: Auto nesmie zabrať ani časť
priečne šrafovaného miesta, nieto ešte na ňom stáť.

Winterova ulica: Auto nesmie zabrať ani časť priečne šrafovaného miesta, nieto ešte na ňom stáť. (Autor: pror/sociálna sieť)

V uliciach kúpeľného mesta je možné vidieť parkovanie na cyklistickom chodníku, na mestskej zeleni, na miestach, kde podľa zákona nesmie automobil ani len prečnievať svojou časťou či nákladom... Nezodpovedných vodičov neodrádza ani v porovnaní s poplatkom za parkovanie mastná pokuta. „V centre je spoplatnená zóna s parkovaním iba na miestach vyznačených zvislým alebo vodorovným dopravným značením, prípadne ich kombináciou. Tu neplatí možnosť parkovania na chodníku so zachovaním voľného miesta pre chodcov. Na cyklochodníky vyznačené zeleným pruhom autá nesmú ani vchádzať, nieto ešte na nich parkovať,“ povedal Peter Gogol, zastupujúci náčelník Mestskej polície v Piešťanoch.
V Piešťanoch je obľúbené i zastavovanie v strede jazdného pruhu so zapnutými blikajúcimi smerovkami. „Túto možnosť môžu vodiči využiť, ak majú auto nepojazdné a len na čas potrebný na umiestnenie výstražného trojuholníka,“ vysvetlil mestský policajt. Na parkovanie sú obľúbené aj časti vozoviek vyšrafované bielymi priečnymi pruhmi. „Takéto miesto vozidlo nesmie zabrať ani nákladom alebo časťou, nieto na ňom stáť,“ opísal P. Gogol. Vodiči často odstavujú autá na okrajoch ciest vyznačených kľukatou žltou čiarou. Typickým príkladom je Teplická ulica. „Na takomto mieste môže vodič zastaviť len na dobu nevyhnutnú k naloženiu alebo vyloženiu nákladu,“ dodal zastupujúci náčelník. Ak na nespratných parkujúcich motoristov narazí mestská polícia, hrozí im pokuta do výšky 50 eur. V prípade parkovania na miestach pre invalidov bez patričného povolenia je sankcia až trojnásobná. Podľa toho, čo sme zistili, sa zdá, že neporiadnych vodičov od divokého parkovania sankcie neodrádzajú.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 36, ktoré je v predaji od 2. septembra.

Teplická ulica: Kľukatá žltá čiara povoľuje stáť len na dobu
nevyhnutnú k naloženiu či vyloženiu nákladu. (pror/sociálna sieť)
Poštová ulica: Nedovolené státie na chodníku pre cyklistov. (pror/sociálna sieť)
Poštová ulica: Státie na chodníku v zóne spoplatneného parkovania je zakázané. (pror/sociálna sieť)
Skôr vtipný ako zakázaný spôsob parkovania pred futbalovým štadiónom v duchu „ja parkujem dobre a všetci okolo zle“. (pror/sociálna sieť)
Nálepkova ulica: Parkovanie cez dve miesta je tiež jeden z častých neduhov. (pror/sociálna sieť)
Royova ulica: Auto nesmie zabrať ani časť
priečne šrafovaného miesta, nieto ešte na ňom stáť. (pror/sociálna sieť)
Parkovanie na dvoch parkovacích miestach naraz zvládol pred Tescom aj motorkár. (pror/sociálna sieť)
Adam Trajan: Parkovanie na mestskej
zeleni policajti oceňujú na 50 eur. (pror/sociálna sieť)
GARGO
Regal Burger

Anketa