Bytový podnik: Mesiace klamstiev a zavádzania!

Piatok 08. 09. 2017 08:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak

Nerealizovanie opráv tepelných rozvodov a kotolní môže už v najbližšej dobe spôsobiť v Piešťanoch nárast ceny tepla dodávaného bytovým podnikom. Fixná zložka platby za teplo môže narásť až o jednu štvrtinu!

Vo februári sme P. Vermeša pristihli, ako z bytového podniku vynáša dokumenty.

Vo februári sme P. Vermeša pristihli, ako z bytového podniku vynáša dokumenty. (Autor: unk)

I takýto dopad to môže mať na obyvateľov sídliska Adama Trajana v tomto roku. V prípade, že sa tepelné hospodárstvo ocitne v súkromných rukách, môže byť vlna zdražovania ešte výrazne väčšia.

Na zabezpečenie rekonštrukcie a opráv tepelných rozvodov a kotolní vyčlenilo na tento rok valné zhromaždenie ešte v zložení 21 poslancov sumu takmer 900-tisíc eur. Bytový podnik však pod vedením nového konateľa Pavla Vermeša nezrealizoval z plánovaných akcií zatiaľ absolútne nič.

To sa však na cene tepla môže už čoskoro negatívne zobraziť. Cena je pre koncového užívateľa tvorená z dvoch zložiek. Z variabilnej, ktorá sa fakturuje na základe nameranej spotreby na odbernom mieste, a z fixnej, ktorú tvoria náklady na prevádzku kotolní a tepelných rozvodov. Výška fixnej zložky sa vypočítava podľa presne stanoveného vzorca od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Do tohto vzorca vstupujú aj realizované investície na rozvoj a obnovu tepelného hospodárstva. Ak sa však v hodnotiacom období neuskutočnia, to neznamená, že nerealizované investície znížia cenu tepelnej energie vo fixnej zložke. A dokonca takto „ušetrené“ financie nevylepšia ani hospodársky výsledok spoločnosti. Práve naopak.

Prečo má byť teplo drahšie

Na sídlisku A. Trajan bolo za posledných desať rokov zateplených 75 percent bytových domov, čo znamená zníženie spotreby tepla v priemere o 35 percent. I v dôsledku toho je súčasný stav taký, že kotolňa je na tomto sídlisku značne predimenzovaná, a ak sa má upraviť smerom dole fixná zložka, musí byť táto kotolňa pre súčasnú spotrebu tepla zrekonštruovaná.

I to bol dôvod odsúhlasenej investície na jej rekonštrukciu, ako i na rekonštrukciu tepelných rozvodov, ktoré sú v značne schátranom stave. Tu cenu tepla pre konečného užívateľa ovplyvňuje jej stav a úniky tepla z rozvodov do okolia.

I z týchto dôvodov, skôr či neskôr, k úprave výkonu kotolne a k rekonštrukcii rozvodov musí dôjsť. Ak sa tak neudialo v súčasnosti, môže to znamenať v nasledujúcich rokoch regulačného obdobia (2018 až 2020) nárast fixnej zložky pre šesťtisíc domácností až o 15 percent.

Nebezpečie však prinášajú aj kroky konateľa Vermeša, ktoré vytvárajú podozrenie, že sa tepelné hospodárstvo ocitne v privátnych rukách, kde by nad tokom financií a realizovaní či nerealizovaní potrebných investícií mestské zastupiteľstvo stratilo akýkoľvek dosah.

Otázna rekonštrukcia

Bytový podnik vďaka tržbám, ktoré získal za dodavku tepla od obyvateľov, nikdy nestagnoval pri modernizácii svojho tepelného hospodárstva. Práve naopak, za posledných niekoľko rokov dozadu do opráv a modernizácií kotolní či rekonštrukcií rozvodov investoval viac ako päť miliónov eur. Ak však, či už do vlastníctva, alebo prenájmu, tepelné hospodárstvo získa súkromná firma, bude si vyrábať zisk na majetku, ktorý je prostredníctvom mestskej eseročky de facto vlastníctvom všetkých obyvateľov mesta. A tí prostredníctvom platieb za teplo na opravy a rekonštrukcie aj prispievali.

A že nejde v žiadnom prípade o malé peniaze, ktoré sa tu točia, dosvedčuje skutočnosť, že tepelné hospodárstvo po odrátaní vstupných nákladov vyprodukuje ročne zisk 600-tisíc eur. Mestská spoločnosť Bytový podnik Piešťany vďaka dohľadu poslancov absolútnu väčšinu týchto prostriedkov investovala do modernizácie svojho tepelného hospodárstva. Kto však donúti privátneho prevádzkovateľa, na ktorého nebude mať mesto dosah, aby nespravil presný opak a namiesto do opráv a rekonštrukcií neodlieval tento zisk len na svoje súkromné účty?

Tento scenár je postavený na reálnom základe, svedčia o tom kroky konateľa bytového podniku, ktoré podniká od nástupu do funkcie. Odmieta dosah poslancov zastupiteľstva na mestský majetok a tvrdí, že táto spoločnosť sa má pridržiavať len obchodného zákonníka, a odmieta zákon o obecnom zriadení, ktorý dáva jedine poslancom právomoc rozhodovať o mestskom majetku.

Tajné hospodárenie

Od nástupu P. Vermeša do funkcie je zakázané zverejňovať zmluvy a faktúry na webovej stránke bytového podniku. Vďaka týmto opatreniam stratili informovanosť o činnosti organizácie nielen samotní poslanci, ale i obyvatelia mesta prostredníctvom médií. Od nástupu do funkcie nerealizoval žiadne rekonštrukcie a ponechal na účte spoločnosti, o ktorej tvrdí, že len on o jej chode rozhoduje, nepreinvestovaných takmer 900-tisíc eur.

Je to práve Vermeš, ktorý má v zápise v obchodnom registri uvedenú vetu: „Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a dodatku konateľ pripojí svoj podpis.“ A ak sa P. Vermeš rozhodne niečo podpísať i na základe takejto vety, na to, čo bude s bytovým podnikom a jeho peniazmi, nemá nik okrem neho dosah.

Čo na to hovorí primátor Miloš Tamajka, ktorý ako jediný člen valného zhromaždenia je schopný týmto krokom zamedziť, prípadne ich vysvetliť? Mlčí! Na naše otázky neodpovedá, poslancom dáva plané sľuby.

V júni za konateľa Pavla Vermeša záujmy bytového podniku hájili neznámi ľudia.V júni za konateľa Pavla Vermeša záujmy bytového podniku hájili neznámi ľudia. (Autor: pror)

Zavádzanie verejnosti

Na mestskom zastupiteľstve Tamajka verejne tvrdil, že Vermeš bude konateľom len do nástupu nového riaditeľa bytového podniku. Riaditeľ 1. mája nastúpil a Vermeš je i v súčasnosti naďalej neohrozeným konateľom.

Vermeš zavádzal poslancov aj verejnosť, keď sme ho vo februári pristihli, ako vynáša z bytového podniku tisíce strán dôvernej obchodnej dokumentácie. Tvrdil, že dokumentáciu vynáša, lebo doma rozložená po koberci sa mu lepšie kontroluje, ako keby nad ňou sedel vo svojej pracovni v bytovom podniku.

Keď sme zasa v júni pristihli zástupcov privátnej firmy, ako pobehujú po meste s projektovou dokumentáciou vo vlastníctve bytového podniku, tvrdil, že sa potrebuje radiť s odborníkmi z privátneho sektoru, nakoľko tomu, čo vedie ako konateľ, v podstate ani nerozumie. Čo potom vlastne kontroloval u seba doma v Dubovanoch na koberci, keď sám tvrdí, že tomu nerozumie?

Na čo bola dobrá dôverná dokumentácia bytového podniku, ktorú Vermeš v zime povynášal, naznačuje aj súťaž zo sklonku augusta na, podľa nás, možného privatizéra tepelného hospodárstva. Záujemcom dal len lehotu piatich pracovných dní prihlásiť sa do nej a vypracovať požadované podklady. Myslíme si, že ak nejaký uchádzač za taký krátky čas dokázal stihnúť naplniť všetky podmienky Vermešovej výzvy, v problematike tepelného hospodárstva bytového podniku musel byť už dávno vopred zorientovaný. K podkladom sa mohol napríklad dostať vtedy, keď ich konateľ študoval doma na koberci.

Klamú poslancov aj občanov

P. Vermeš zavádza a doslovne informácie zatajuje, tvrdia to aj členovia dozornej rady z radov poslancov. I v dôsledku takéhoto Vermešovho prístupu k majetku mesta sa jeden z nich členstva vzdal a dvaja svoje členstvo podmienili navodením poriadku.

Tamajka však dozornej rade tvrdil, že o tom, čo sa deje v bytovom podniku, nevedel a opäť sľuboval nápravu. Poslanci však majú vážne pochybnosti, či primátor o tom „nevedení“ naozaj hovoril pravdu. Keď dokázal naše noviny očierniť zo šírenia klamstiev a poloprávd, určite ich čítal, takže pozná nielen naše zistenia i postoje poslancov k nim. Vermeša sa tak mohol aspoň spýtať, čo je vo veci.

Bytový podnik zásobuje teplom a teplou vodou šesťtisíc domácnosti. Ak predpokladáme, že v každej domácnosti žijú v priemere traja ľudia, problematika sa bytového podniku týka nielen nás či poslancov, ale minimálne 18-tisíc obyvateľov 28-tisícového kúpeľného mesta. Majú právo poznať odpovede. Akékoľvek.

Primátor mesta nie je panovník. Je volený jeho obyvateľmi a je voči nim zodpovedný ako štatutár. Primátor nie je pštros, ktorý vopchá hlavu do piesku, keď sa blíži „nebezpečenstvo“. Primátor je povinný odpovedať, aj keď mu je to proti srsti. Ak má mesto funkčný spôsob informovania (mestský rozhlas, mestská televízia, mestské noviny), mal by odpovedať na otázky aspoň cez tieto médiá. To by ale muselo mesto fungovať ako každá iná štandardná samospráva.

Tamajka rozdáva sľuby, ktoré neplní

Poslanci Denis Kristek a Andrej Klapica v dozornej rade mestskej eseročky Bytový podnik Piešťany ostávajú. Peter Tremboš ju však definitívne opustil. Dozorná rada sa tak koncom augusta stretla v neúplnej zostave i za osobnej prítomnosti primátora Miloša Tamajku.

D. Kristek a A. Klapica zaslali pred časom list Tamajkovi, v ktorom ho upozorňujú na porušovanie zákona a stanov bytového podniku jeho konateľom Pavlom Vermešom. V liste aj žiadajú piešťanského primátora o vykonanie nápravy a urýchlené riešenie situácie v bytovom podniku podmienili svojím zotrvaním v dozornej rade.

Pred dvomi týždňami sa tak dozorná rada stretla a jej rokovania sa zúčastnil i Tamajka. Členom však tvrdil, že o ničom z toho, na čo v liste upozorňujú, nevedel a prisľúbil nápravu. Niektorí členovia dozornej rady sa u Tamajku informovali, ako to bude ďalej s pôsobením Vermeša vo funkcii konateľa. Primátor ešte v úvode roka verejne sľuboval, že Vermeš je v čele spoločnosti len z dôvodu nastolenia zákonnosti len do doby, kým sa nenájde nový riaditeľ.

O nastoľovaní zákonnosti sa však vážne dá pochybovať a dočasná Vermešova „misia“ v bytovom podniku sa pomaly premieta na trvalú. Tamajka však dal členom dozornej rady sľub, že Vermeš už nebude môcť samostatne rozhodovať a spolu s ním bude konateľ aj nový riaditeľ.

1 v prípade tohto prísľubu je možné o jeho naplnení pochybovať, nakoľko od stretnutia dozornej rady prebehli už viac ako dva týždne a v obchodnom registri stále figuruje jediný konateľ - Pavol Vermeš.

Dozorná rada schválila aj uznesenie, ktorým zaviazala vedenie bytového podniku preukazovať im akúkoľvek platbu, ktorú spoločnosť vykoná v hodnote vyššej ako 1700 eur. Otázne však ostáva, či sa toto uznesenie stane Vermešom rešpektované, nakoľko doposiaľ žiadne požiadavky dozornej rady neakceptoval. Výsledkom toho je aj „výhražný“ list členov dozornej rady primátorovi.

 

 

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa