Budova na Kukučínovej ostáva horúcim zemiakom

Utorok 10. 10. 2017 12:00  | Piešťany / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak

Mesto Piešťany po rokoch ťahania po súdoch získalo späť do svojho vlastníctva budovu na Kukučínovej ulici a poslanci ju na zastupiteľstve na návrh vedenia mesta svojím hlasovaním zverili do správy bytovému podniku. Tu sa však roky ťahaníc po súdoch v súvislosti s týmto objektom zrejme pre mesto nekončia.

Dom na Kukučínovej ulici poslanci zverili do správy bytového podniku.

Dom na Kukučínovej ulici poslanci zverili do správy bytového podniku. (Autor: pror)

V dome sa totiž nachádzajú tri byty a jeden nebytový priestor užívateľov, ktorí ich nadobudli v dobrej viere, že išlo o ich zákonné nadobudnutie vzťahu k tejto nehnuteľnosti. Otázniky o zákonnosti však vzbudzuje i zverenie nehnuteľnosti do správy bytového podniku.

Pripomeňme si však vlastnícku históriu tohto domu, ťahajúcu sa pomaly už dvadsaťpäť rokov. Obytný dom na Kukučínovej ulici sa v rámci zmien vlastníckych práv po roku 1989 stal majetkom mesta. Pre správu nielen tejto nehnuteľnosti, ale aj mnohých ďalších v meste, si radnica založila akciovú spoločnosť s názvom DOSPRA. V nej ako jediný zástupca akcionára vystupoval vtedajší primátor bez akejkoľvek kontroly mestských poslancov. Rovnako je to v súčasnosti v mestskej správcovskej spoločnosti bytový podnik.

Vtedajšie spravovanie akciovky len primátorom dopadlo veľmi zle a mesto sa o svoje majetky súdi už 25 rokov. Kauza sa skončila až na najvyššom súde, ktorý rozhodol, že DOSPRA v podstate z pohľadu zákona ani nevznikla, a tak všetky jej následné kroky aj odpredaje mestského majetku sa stali neplatné. Mesto sa ho však muselo domáhať jednotlivými súdnymi spormi od zmluvy k zmluve, ako ich DOSPRA uzatvárala. Tak ako v prípade nehnuteľnosti na Kukučínovej ulici.

I keď je v tomto prípade právoplatne rozhodnuté, problém pre zúčastnené strany sa zrejme nekončí. Majetok mesta, ktorým sa totižto táto budova opäť stala, nespadá pod zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nakoľko už v úvodných ustanoveniach tohto zákona sa hovorí, že bytovým domom sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty. To znamená minimálne štyri.

Z toho jasne vyplýva, že ani ostatné ustanovenia zákona o vlastníctve bytov či nebytových priestorov vo veci správcovstva či prevodu vlastníctva nehnuteľností sa tohto objektu netýkajú, ide podľa všetkého v jednoduchosti definované o rodinný dom s tromi bytovými jednotkami a jedným nebytovým priestorom.

Mesto tak zrejme pochybilo, keď ho zverilo do správy bytového podniku „za účelom nakladania s týmto majetkom“. To s najväčšou pravdepodobnosťou môže opäť zapríčiniť obdobný stav ako v prípade neslávne známej akciovky DOSPRA.

A tak sa zdá, že skrytá privatizácia tepelného hospodárstva v správe mestskej eseročky bytový podnik nebude jediný problém, s ktorým sa bude musieť vyrovnať primátor, ktorý vzíde z volieb v roku 2018.

GARGO
Regal Burger

Anketa