Vysvedčenia sú rozdané, prázdniny sa začínajú

Utorok 04. 07. 2017 10:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: am

Po dlhých desiatich mesiacoch driny nastal vytúžený odpočinok a deťom sa skončil ďalší školský rok. V piatok 30. júna si prevzali vysvedčenia aj žiaci zo Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch, kde sa slávnostný ceremoniál nezaobišiel bez sĺz dojatia.

ZŠ F. E. Scherera: Učiteľka Ľubica Gregoričková odovzdala prvé vysvedčenia najmladším žiakom školy.

ZŠ F. E. Scherera: Učiteľka Ľubica Gregoričková odovzdala prvé vysvedčenia najmladším žiakom školy. (Autor: am)

Vyfintené dievčatá aj chlapci sa v piatok stretli na školskom dvore. Uskutočnil sa tam totiž slávnostný záverečný ceremoniál, ktorý je v škole predzvesťou dvojmesačného voľna. Ako prvá sa slova ujala riaditeľka školy Gizela Talačová, ktorá žiakom poďakovala, no s úsmevom na tvári tiež poznamenala, že na tento deň nečakali túžobne len žiaci, ale i učitelia.

Potom prišlo k slávnostnému oceňovaniu úspešných žiakov. Športovcom, talentom, zberateľom recyklovateľného materiálu a všetkým úspešným deťom pedagógovia rozdali diplomy či iné ceny.

Slova sa chopili aj najmladší žiaci, ktorí predstúpili pred tých najstarších. „Vy to máte za sebou a my všetko pred sebou. Úspešne sme zvládli prvý rok, vy všetkých deväť. Už vás v základnej škole nestretneme, už neprídete za nami. Ale budúci rok budete prváci a my už druháci,“ prihovorili sa prváci deviatakom, poďakovali im za pripravené imatrikulácie a zaželali im veľa šťastia v ďalšom štúdiu. Najmä dievčatá sa neubránili slzám dojatia.

Po spevácko-tanečnom kultúrnom programe sa žiaci presunuli s triednymi učiteľmi do svojich lavíc, kde si vypočuli koncoročnú reč svojho pedagóga. Potom už si s kvietkom či bonboniérou v ruke prevzali vysvedčenie desaťmesačnej práce. Po prvý raz mali túto možnosť aj najmenší žiaci. „Na začiatku roka nevedeli čítať, písať, počítať, teraz už to všetko vedia. Som spokojná,“ povedala triedna učiteľka prvákov Ľubica Gregoričková.

O deväť týždňov žiaci opäť zasadnú do lavíc, no oddýchnutí a pripravení zdolávať nové a nové učivo.

GARGO
Regal Burger

Anketa