GEFCO

Vychovajú praktické ženy do života

Pondelok 26. 02. 2018 10:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: vd

V Strednej odbornej škole v Rakoviciach tento rok okrem tradičných odborov nájdu svoje uplatnenie aj dievčatá, ktoré z akýchkoľvek dôvodov neukončili deväť rokov dochádzky na základnej škole. Vzdelajú ich v dvojročnom odbore praktická žena. Dostanú druhú šancu a je len na nich, ako ju uchopia. A či budú schopné dokončiť si aj základné vzdelanie.

Praktické ženy budú pracovať v kuchyni, v skleníkoch aj v odborných učebniach.

Praktické ženy budú pracovať v kuchyni, v skleníkoch aj v odborných učebniach. (Autor: vd)

Čo takáto žienka bude vedieť? Osvojí si základy varenia, pečenia i šitia. V skleníkoch a na pracoviskách praktického vyučovania zasvätia žiačky do základov pestovania rastlín a ich ošetrovania počas vegetácie, ale získajú aj základné vedomosti o chove drobných hospodárskych zvierat. Pretože ide o ženu naozaj praktickú, absolventky budú ovládať ručné práce i zásady domáceho hospodárenia. Upevnia sa v nich základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia.

Takto pripravená absolventka si môže nájsť uplatnenie nielen vo firmách či u súkromníkov, ktorí majú svoj biznis zameraný na textilnú výrobu a konfekciu, ale môže sa uplatniť na poľnohospodárskych družstvách a farmách, v lesnej i záhradníckej výrobe. Bude z nej šikovná gazdinka, ktorá sa dokáže postarať o riadny chod domácnosti.

Mnohým žiakom príliš nesedí základná škola, ale keď sa dostanú na strednú a dostanú takzvanú „druhú šancu“, môžu sa naštartovať do nového života a lepšie zvládať učenie. Preto, ak žiačka tohto odboru ukončí aj kurz na skončenie základnej školy, môže sa potom uchádzať o akýkoľvek trojročný učebný odbor.

Praktická žena sa počas dvoch rokov v Rakoviciach bude pripravovať na svoje poslanie štyrmi dňami praxe a jedným dňom štúdia. Z odborných predmetov sa bude učiť základy varenia, šitia, spracovania ovocia a zeleniny, ale aj matematiku, telesnú, odbornú, etickú a náboženskú výchovu. Teoretické aj praktické vyučovanie zabezpečia pedagogickí pracovníci a uskutoční sa v areáli školy.  

GARGO
Regal Burger

Anketa