GEFCO

TIS-kárky sa v praxi nestratia

Piatok 02. 03. 2018 11:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: Viera Dusíková

Hovorí sa, že šťastena praje pripraveným. Potvrdzuje to aj úspech študentiek 3. A Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, ktoré pôsobia v školskej spoločnosti KoraFiga. Dievčatá sa prihlásili do súťaže Innovation Camp v Košiciach.

SPŠE reprezentovali (zľava) P. Filipová, Z. Djenková, A. Gabrišová, P. Kosová a M. Sroková.

SPŠE reprezentovali (zľava) P. Filipová, Z. Djenková, A. Gabrišová, P. Kosová a M. Sroková. (Autor: vd)

Preukázať svoje podnikateľské, ekonomické a vzdelávacie schopnosti mohli vďaka tomu, že ich vyžrebovali v priamom prenose na Facebooku. Spolu s Paulínou Filipovou, Zuzanou Djenkovou, Petrou Kosovou, Marikou Srokovou cestovala v sprievode ich triednej učiteľky Beaty Ďuračkovej aj Adriana Gabrišová. Piešťanská študentka technicko-informačných služieb vtedy ešte netušila, že tím, do ktorého ju organizátori zaradia, získa absolútne víťazstvo.

Súťaž sa konala 14. februára a organizovala ju nezisková spoločnosť JA Slovensko. „Rozdelili nás do dvadsiatich skupín. Prvou úlohou bolo zoznámiť sa v rámci tímu, potom každému tímu pridelili mentora z praxe, ktorý bol zamestnancom spoločnosti AT&T. Konzultanti nám predostreli svoju výzvu,“ uviedla A. Gabrišová.

Študenti mali zistiť, „ako motivovať mladých ľudí, aby prišli robiť do americkej firmy AT&T“. Tímy mali nájsť dve inovatívne riešenia finančne nenáročné a ľahko zrealizovateľné. Akým riešením zaujal odborníkov Adrianin tím? „Navrhli sme vytvoriť kanál na Youtube s názvom Bežný deň v robote, na ktorý by sa vkladali každý deň vlogy o tom, ako plynie deň ich zamestnancov. V praxi by to znamenalo, že firma by si zvolila dvoch-troch zamestnancov, ktorí by lákali mladých ľudí cez Youtube.“

Porota ocenila ich návrh ako víťazný pre ekonomickú i časovú nenáročnosť. Stačí nakúpiť pár kamier, vysielalo by sa priamo z miesta ich pracoviska, a ak by sa Youtube kanál rozbehol, začal by platiť uvedenej spoločnosti za sledovanie pracovných vlogov.

Rovnakú úlohu riešili v iných tímoch aj štyri Adrianine spolužiačky. Ponúkli časovo náročnejšie návrhy robiť prednášky na stredných školách či vysokých školách, vďaka ktorým by si pracovníci AT&T vyškolili nádejných kolegov.

GARGO
Regal Burger

Anketa