Športové triedy zastupiteľstvo schválilo, talentové skúšky budú v apríli

Piatok 10. 03. 2017 11:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: mb/th

Poslanci na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili vznik športových tried futbalistov, basketbalistiek a florbalistov v Piešťanoch. Tie tak po desiatkach rokov obnovia tradíciu na Základnej škole na Holubyho ulici. Talentové skúšky sa budú konať 24. apríla.

Záujemcovia, teda terajší štvrtáci, sa na talentové skúšky môžu prihlásiť na stránke školy. Skúšky pozostávajú zo všeobecných testov a špeciálnych disciplín, kde sa overia motorické zručnosti a všeobecnú pohybovú výkonnosť detí. V prípade úspešného naplnenia sa prvá trieda piatakov otvorí v školskom roku 2017/2018.

„S rozhodnutím zastupiteľstva vládne v našej škole spokojnosť a už sa tešíme na novú výzvu. Športové triedy určite pomôžu i klubom, aby ich hráči výkonnostne rástli aj v škole. Čo sa týka ďalšieho postupu, chystáme teraz marketingové aktivity za účelom oslovenia verejnosti, pre rodičov pripravujeme stretnutie, kde im predstavíme školu i projekt týchto tried, a počas dňa otvorených dverí si záujemcovia môžu priamo vyskúšať cvičenia, ktoré budú vyžadované aj od účastníkov talentových skúšok,“ prezradil o ďalšom smerovaní aktivít riaditeľ školy Vilém Vrba.

Skúšky sa uskutočnia v pondelok 24. apríla od 8.00 h na umelej tráve Piešťanského futbalového klubu a v basketbalovej Diplomat aréne. V nasledujúcich rokoch budú pribúdať ďalšie ročníky pre piatakov. Cieľom klubov je hrať prvoligové súťaže mládežníkov, kde sú športové triedy podmienkou.

Názory poslancov na športové triedy:


■ Iveta Babičová (SDKÚ-DS): „Športové triedy na základných školách v Piešťanoch majú dlhodobú tradíciu - práve na ZŠ Holubyho boli v minulom storočí veľmi úspešné plavecké triedy, kde vyrástlo veľa známych športovcov. Spolupráca športových klubov so školou je výhodná pre všetkých zúčastnených. Škole prináša žiakov, klub môže poskytnúť lepšiu športovú prípravu, samotné deti majú pre šport lepšie podmienky a menej problémov, ako skĺbiť školské povinnosti s časovo náročnými tréningami. Profit majú aj rodičia, ktorí nemusia investovať svoj čas pri dovoze na tréningy, keďže toto vie zorganizovať škola. Túto myšlienku dlhodobo podporujem a uvítala by som aj dohodu inej školy s inými športovými klubmi.“

■ Juraj Brna (NEKA): „Jednoznačne podpora z mojej osobnej skúsenosti. Presne na tej istej škole som toto absolvoval v rokoch 1967-1970 v takzvanej experimentálnej plaveckej triede.“

■ Adriana Drahovská (NEKA): „Rozvíjanie športových aktivít u detí v tomto veku je dôležité a ako súčasť vzdelávania akceptovateľné lepšie ako len forma krúžku či sporadickej aktivity. Ak sa projekt podarí jeho tvorcom realizovať tak, ako bol predložený, mesto so zriadením športových tried nebude mať pridané náklady, čo je pri napätom rozpočte dôležitým faktom. Otázkou zostáva, aký bude záujem, či sa škole podarí získať dostatočný počet žiakov na otvorenie tried.“

■ Jozef Drahovský (NEKA): „Myšlienku založenia športových tried plne podporujem, pretože umožní nielen mladým športovcom lepšiu synchronizáciu tréningov so školskými povinnosťami, ale aj rovnomernejšie využitie športových areálov.“

■ Michal Fiala (NEKA): „Som priaznivec športu a preto podporujem, aby žiaci na základných školách mali viac aktívnej telesnej prípravy. Ak majú deti ciele, aj tie športové, je veľká šanca, aby z nich vyrástli zdravé a jedinečné osobnosti.“

■ Peter Jančovič (NEKA):
„Založenie športových tried je, samozrejme, dobrou myšlienkou, keďže žiaci v športových triedach by mali mať väčšie zázemie pre vykonávanie športu, v ktorom sa špecializujú. Venovať sa športu na vyššej úrovni je časovo náročné a často pre školákov nie je jednoduché skĺbiť tréningy a školské povinnosti. Práve model športových tried umožňuje žiakom venovať sa obom činnostiam bez toho, aby jednu z nich zanedbávali, a tak mohli rásť súčasne z hľadiska športovej výkonnosti i vzdelanosti.“

■ Andrej Klapica (KDH): „Vytvorenie športových tried na ZŠ Holubyho považujem za vynikajúci krok vpred. Športové triedy prispôsobia rozvrh hodín tak, aby sa deti kvalitne venovali štúdiu a popritom mohli aj trénovať. V dnešnej dobe nemusíme hneď myslieť na to, že z detí vyrastú vrcholoví športovci, ale musíme mať radosť z toho, že sa vôbec cez deň dostatočne hýbu. Škola má zároveň veľmi dobré podmienky, aby v nej vznikali športové triedy. Riaditeľ a pedagogický zbor sú veľmi aktívni, preto si myslím, že aj vytvorenie týchto tried bude úspechom.“

■ Jozef Malík (NEKA): „Podpora a rozvoj mládežníckeho športu bola vždy priorita v našom poslaneckom klube a rovnako, v rámci rozpočtu, sme sa snažili hľadať zdroje, ktoré by mohli byť použité na tento účel. Triedy so športovým zameraním sú ďalším spôsobom, ako podporiť rozvoj športu na území mesta. Považujem to za dôležité, najmä v dnešnej dobe, keď má mládež nedostatok pohybu a práve šport v mnohých prípadoch pôsobí prevenčne proti rôznym závislostiam.“


Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 9, ktoré je v predaji od 7. marca.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa