Poéziu a prózu recitovali školáci z celého okresu

Piatok 20. 04. 2018 18:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: vd

Našťastie, ešte stále sú deti, ktoré milujú čítanie i recitovanie. Aj preto, že sú k tomu vedení učiteľmi či rodičmi, sa interpretovanie naučeného literárneho textu pre mnohé z nich stane koníčkom. Ba možno z nich budú aj herci či budúci spisovatelia a novinári.

Najúspešnejší recitátori prózy z druhej vekovej kategórie.

Najúspešnejší recitátori prózy z druhej vekovej kategórie. (Autor: archív CVČ Ahoj)

Aj k tomuto vedie myšlienka recitačnej súťaže Hollého pamätník. Okresné kolo sa konalo v utorok 10. a v stredu 11. apríla v Centre voľného času Ahoj v Piešťanoch.

V úvode súťaže privítal žiakov základných škôl, ich zástupcov z radov rodičov a učiteľov riaditeľ CVČ Miroslav Petráš. Oboznámil ich s osobnosťou, dielom i životom básnika, národného buditeľa, prekladateľa, jediného významného poeta píšuceho bernolákovčinou, ktorý žil a pôsobil aj v neďalekej obci Madunice ako farár. Tam je inštalovaná i pamätná tabuľa s jeho podobizňou.

V objekte je v súčasnosti zriadená pamätná izba Jána Hollého, ktorá prostredníctvom dokumentov, fotografií, reprodukcií, rukopisov a dobových artefaktov sprítomňuje atmosféru doby. Ján Hollý výrazne vstúpil do slovenskej kultúry na začiatku 19. storočia. Preložil Vergíliovu Aeneidu, ktorá ho inšpirovala k napísaniu veľkolepého eposu Svatopluk. Medzi ďalšie jeho diela patria eposy Cyrilometodiáda a Sláv. Známe sú aj jeho Selanky, ódy a príležitostné básne.

Školáci, najlepší recitátori, súťažili v prednese poézie i prózy dva dni. Rozdelili ich podľa veku do troch kategórií. A pretože išlo o okresnú súťaž, o úspech v nej bojovali nielen zástupcovia z Piešťan a Vrbového, ale aj z okolitých obcí.

Výsledky - poézia:

1. kategória - 1. miesto: Nina Kollárová (ZŠ Krakovany), 2. miesto: Branislav Piovarči (Cirkevná spojená škola), 3. miesto: Samuel Šiška (ZŠ Mojmírova)

2. kategória - 1. miesto: Olívia Kučerová (ZŠ Mojmírova), 2. miesto: Nely Bohmová (ZŠ Školská, Vrbové), 3. miesto: Zoja Trojanová (ZŠ Brezová)

3. kategória - 1. miesto: nebolo udelené, 2. miesto: Dominika Hrebíková (ZŠ Mojmírova), 3. miesto: Laura Masaryková (ZŠ Banka)

Výsledky - próza:

1. kategória - 1. miesto: Maxim Beňo (ZŠ Banka), 2. miesto: Eliška Hrebíková (ZŠ Mojmírova), Filip Bazala (ZŠ Drahovce), 3. miesto: Zora Krupová (CSŠ), Hana Rybanská (ZŠ F. E. Scherera)

2. kategória - 1. miesto: Tamara Krupová (CSŠ), 2. miesto: Lea Chromiaková (ZŠ Brezová), Samuel Rybanský (Gymnázium P. de Coubertina), 3. miesto: David Ivan Zifčák (ZŠ Školská, Vrbové), Damián Frajšták (ZŠ Komenského, Vrbové)

3. kategória - 1. miesto: Matúš Mjartan (ZŠ Holubyho), 2. miesto Katarína Mitterová (ZŠ Komenského, Vrbové), 3. miesto: nebolo udelené

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa