Na Holubyho otvorili dvere novým žiakom

Sobota 24. 03. 2018 15:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: am

Základná škola Holubyho v Piešťanoch vítala vo štvrtok 15. marca nielen svojich žiakov, ale aj návštevníkov, záujemcov o štúdium a ich rodičov. Zorganizovali tu totiž tradičný deň otvorených dverí.

Multimediálnu učebňu základnej školy rozjasnili jarné dekorácie.

Multimediálnu učebňu základnej školy rozjasnili jarné dekorácie. (Autor: am)

Tento rok sa rozhodli privítať návštevníkov počas bežného vyučovacieho dňa. „Deň otvorených dverí sme pripravili najmä pre rodičov budúcich prváčikov, aby sa pozreli, ako prebieha vyučovanie, prezreli si priestory a videli program v škole,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa Elena Kubániová.

Nahliadnuť teda mohli do bežných tried, počítačových učební aj odborných učební na vyučovanie geografie, fyziky, chémie, biológie. Na asfalte školského dvora bola nachystaná dopravná výchova, kde si mohli vyskúšať jazdu zručnosti. Krúžkovou činnosťou to žilo v telocvični.

Deti si zahádzali basketbalkami, ale mohli si tiež zastrieľať na terče. Okrem toho si tamojší žiaci pripravili výstavku formou veľkonočných trhov, kde prezentovali a predávali výrobky, ktoré v škole zhotovili.

Rodičia záujemcov sa najmä v tejto časti pristavovali a kochali sa pestrými farebnými dekoráciami, preto výstavu pre veľký záujem ponechali prístupnú aj na druhý deň. Ak ktosi nemohol školu vo štvrtok navštíviť, môže tak urobiť kedykoľvek a vedenie mu určite bude nápomocné. 

GARGO
Regal Burger

Anketa