„Gympel“ a „hotelka“ lídrami vo vzdelávaní

Piatok 13. 04. 2018 09:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: Jozef Vojčiniak

Inštitút INEKO po roku opäť hodnotil kvalitu slovenských základných i stredných škôl. Prísnemu oku neunikli ani piešťanské školy. Ako obstáli v štatistikách?

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch patrí medzi najlepšie školy svojho druhu na Slovensku.

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch patrí medzi najlepšie školy svojho druhu na Slovensku. (Autor: pror)

Gymnázium Pierra de Coubertina skončilo medzi 178 slovenskými gymnáziami na výbornom 23. mieste. V rámci hodnotenia stredných odborných škôl v celoslovenskom rebríčku sa umiestnila Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera na veľmi dobrej 60. pozícii z 361 hodnotených škôl.

Za ňou až v druhej stovke nasleduje Stredná odborná škola záhradnícka na Brezovej ulici a tesne ju stíha o šesť priečok nižšie na 216. mieste Stredná priemyselná škola elektrotechnická, pričom obe sídlia v jednom objekte.

Spomedzi piešťanských základných škôl sa v celoslovenskom meradle najlepšie umiestnila ZŠ Brezová na 68. pozícii. Nasleduje na 125. mieste Cirkevná spojená škola a za ňou na 274. pozícii ZŠ Mojmírova. INEKO za školský rok 2016/2017 hodnotil 689 základných škôl.

Pri základných školách zohľadnil výsledky celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadne výsledky žiakov vo vybraných súťažiach. Pri gymnáziách a stredných odborných školách tvorili základ hodnotenia výsledky externej časti a písomná forma internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov.

Podľa INEKO školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Naopak, školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce.

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

GARGO
Regal Burger

Anketa