Blíži sa zápis prvákov do základných škôl v Piešťanoch

Pondelok 27. 03. 2017 09:40  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: am

Zápisy do prvých ročníkov základných škôl v Piešťanoch sa nezadržateľne blížia. Už koncom apríla rodičia privedú po prvý raz svoje približne šesťročné ratolesti do školských tried, aby zistili, či sa od septembra z ich škôlkarov napokon stanú školáci. Na čo sa majú rodičia spolu s deťmi pripraviť?

Zápisu sa netreba obávať, uskutočňuje sa formou hry a príjemnej konverzácie.

Zápisu sa netreba obávať, uskutočňuje sa formou hry a príjemnej konverzácie. (Autor: am)

Každá základná škola má vlastný systém, ktorým posudzuje zrelosť dieťaťa. Avšak existujú isté fyzické, intelektové, sociálne a motorické kritériá, ktoré by budúci školák z väčšej časti mal spĺňať, aby neskôr zvládal absolvovať povinnú školskú dochádzku. Ak však čosi zo spomínaných základných bodov neovláda, neznamená to, že školy ho odmietnu. Môže sa predsa predviesť v čomsi inom.

Na zápise by budúci školák mal ukázať, že vie nakresliť postavu s čo najväčším množstvom detailov. Ide napríklad o prsty na rukách, vlasy či uši, alebo o to, aby hlavu nenapájal priamo na trup, ale uvedomoval si, že treba nakresliť i krk. Poznať by mal základné farby, geometrické tvary, mal by vedieť napočítať do päť. Nemusí poznať všetky písmená, alebo dokonca vedieť čítať.

Dieťa by sa malo vedieť orientovať v čase a priestore. „Malo by reagovať na otázky, čo vidí vpredu, vzadu, kde bolo včera. Učiteľky vedia, na čo sa majú v rozhovore sústrediť a na čo sa majú pýtať,“ povedala Elena Kubániová, zástupkyňa riaditeľa Základnej školy Holubyho pre prvý stupeň. Tieto poznatky neskôr deti využijú napríklad na matematike.

Na zápise by deti mali ukázať, že dokážu spolupracovať a rešpektovať dospelých. „Dieťa by sa nemalo báť dospelého, ak mu povie, že má niečo urobiť,“ skonštatovala zástupkyňa. Budúci školák by mal vydržať pri jednej činnosti aspoň 20 minút. Učiteľky vedia, že činnosti treba často meniť, lebo dieťa je ľahko unaviteľné, avšak 20 minút by malo vydržať sústredené. „Deti treba učiť, aby vydržali. Nedovoliť im odísť, motivovať ich,“ pripomenula E. Kubániová. Treba im tiež povedať, že až keď dokončia tú ktorú činnosť, môžu odísť a robiť opäť niečo iné. Rodičia im nemusia ihneď vyhovieť, ale dbať na to, aby deti vnímali, že nie sú na svete len ony, ale i ostatní ľudia majú svoje potreby.

Samozrejmosťou by mali byť i hygienické návyky či slušné správanie. Dôležitý je v súčasnosti aj správny úchop ceruzky, ktorý však učia už pedagogičky v materských školách, rovnako ako napríklad používanie nožníc. Dieťa, ktoré prichádza na zápis, by si však už malo vedieť zapnúť gombíky a zaviazať šnúrky na topánkach. Učiteľka ho na zápise môže vyzvať, aby zaväzovanie ukázalo.

Pri zápise pedagógovia dbajú na správne vyslovovanie. „S nesprávnou výslovnosťou hlások súvisí to, že dieťa, keď písmenko počuje, nevie, ktoré to je, a nevie ho napísať. Nenaučí sa správne písať pri diktovaní,“ uviedla zástupkyňa a učiteľka. Tieto chyby treba pochytiť čím skôr a riešiť ich s odborníkom, logopédom.

Dieťa by malo preukázať aj sociálnu zrelosť, a to nebáť sa byť bez rodičov. Občas sa však vyskytnú malí školáci, ktorí sa v novom kolektíve necítia dobre, no to sa väčšinou časom upraví. Pomôcť môže aj umiestnenie dieťaťa do školy, kam idú jeho kamaráti. I keď tu potom hrozí, že zohraté deti budú robiť o to skôr v triede neplechu.V žiadnom prípade sa však zápisu netreba obávať, nejde o skúšanie, len o rozprávanie sa s učiteľkami príjemnou a hravou formou. Treba si uvedomiť aj to, že na tom, ako sa dieťa adaptuje v školskom prostredí, majú podiel i rodičia. Deti treba motivovať namiesto strašenia, tiež nie je vhodné budúcich školákov vopred desiť neúspechom alebo nadchádzajúcimi povinnosťami. Vhodnejšie je podporiť ich túžbu po nových vedomostiach.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa