Dva odlišné svety v Elektrárni

Nedeľa 28. 01. 2018 09:00  | Kultúra / Výstavy  | Autor: Daniela Serišová

Svet hry a svet umenia. To sú dve dimenzie, ktoré spájajú nadané deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Svoj talent ponúkajú na obdiv v priestoroch Elektrárne Piešťany. Výstava tak dostala úplne iný rozmer.

Na vystavené diela sa prišli pozrieť celé rodiny.

Na vystavené diela sa prišli pozrieť celé rodiny. (Autor: dan)

„Táto výstava nesie názov Od hry k umeniu a spája dva svety. V prvom sa začína tvorba pomocou hry a postupne sa formuje až k tomu druhému, v ktorom si začína uvedomovať pojem umenie a vytvára si k nemu vzťah. Formuje si v ňom vlastný rukopis, pričom vznikajú krásne umelecké diela,” privítala hostí na vernisáži Dominika Rusnáková, učiteľka Súkromnej základnej umeleckej školy.

Jej cieľom bolo preniesť práce žiakov do zaujímavejšieho priestoru, kde by vynikla ich jedinečnosť. Preto bola Elektrárňa jasnou voľbou. Výstava nie je len o dielach, ale aj o procese ich tvorby, o tom, čím si každý žiak musel prejsť, kým sa dostal k finálnemu výsledku.

„Som veľmi vďačná za deti, ktoré tvorivá činnosť baví, prinášajú do celého procesu život a potešenie. Rovnako aj za rodičov, ktorí ich k tejto tvorbe vedú a vidia v nej zmysel rovnako, ako ho vidíme my,” chválila žiakov D. Rusnáková.

Mladí umelci pracovali pri výrobe svojich diel rôznymi technikami, venovali sa kresbe, maľbe či grafike. Takisto sa venovali aj niektorým umeleckým smerom, kreslili si na ruky či vytvárali čarovné predmety. Všetko sa to odzrkadlilo vo výslednej práci. Starší žiaci sa sústredili najmä na maľbu a kresbu.

Výstava potrvá v Elektrárni až do konca februára a pre verejnosť je na ňu voľný vstup.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa