Oslavná báseň Adama Trajana získala novú podobu

Piatok 26. 01. 2018 08:30  | Kultúra / Kniha  | Autor: Vladimír Krupa

Balneologické múzeum Imricha Wintera vydalo nové vydanie slovensko – latinsko – nemeckej publikácie Adam Trajan Benešovský: „Uzdravujúce Piešťanské kúpele“ / „Saluberrimae Pistiniensis Thermae“ / Die sehr heilsamen Thermen von Piestany.

Obálka novej knihy oslavnej básne Adama Trajana o piešťanskej liečivej vode.

Obálka novej knihy oslavnej básne Adama Trajana o piešťanskej liečivej vode. (Autor: Balneologické múzeum I. Wintera Piešťany)

Preklad známeho oslavného diela o piešťanských kúpeľov z roku 1642 z pera spisovateľa a protestantského kňaza, pôsobiaceho v neďalekých Drahovciach. Publikácia obsahuje latinský originál, slovenský a nemecký preklad básne, slovo o autorovi a vysvetlivky v slovenskom a nemeckom jazyku.

Autori a realizátori - autorom prekladu básne z latinčiny do slovenčiny je Mgr. Augustín Rebro, autorom prekladu básne z latinčiny do nemčiny je Dr. Hans J. Bäumerich (2016), na príprave publikácie sa za Balneologické múzeum podieľali – redakčne Mgr. Martin Kostelník, PhD., autorkou fotografií a fotoreprodukcií je Eva Drobná, zodpovedný za projekt PhDr. Vladimír Krupa. Autorkou prekladu vysvetliviek do nemeckého jazyka je: dipl. prekladateľka Olga Sulzberger, autormi prekladu slova o autorovi básne sú Juraj Linzboth a Dr. Hans J. Bäumerich. Grafické spracovanie a tlač realizovala spoločnosť: PNprint spol. s r. o., Piešťany.

Kniha vyšla s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Kniha je určená záujemcom z radov odborníkov (historikom, záujemcom o umenie, záujemcom o regionálnu históriu, záujemcom o literatúru ako aj o dejiny literatúry a pod.). Vzhľadom na literárnu a obsahovú kvalitu básne - takýchto básní na Slovensku zo 17. storočia nie je tak veľa, informácie o histórii podané formou básnického diela ako aj prostredníctvom medailónu o autorovi a jeho diele je vydaná publikácia určená aj širšej verejnosti. V publikácii je reprodukovaná aj faksimília rukopisu básne (rukopis je uložený na neznámom mieste alebo stratený), ktorá pochádza zo zbierok Balneologického múzea.

pozvanka trajanpozvanka trajan

Publikácia má formát A5, farebnú obálku, rozsah 72 strán, 22 obrázkov.Prezentácia novej knihy sa uskutoční v utorok 30.januára o 17. hodine v zborovom centre BETEZDA pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku na Štefánikovej ulici č. 2 v Piešťanoch.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa