Nevšedná publikácia Napísali o nás...

Sobota 09. 12. 2017 13:00  | Kultúra / Kniha  | Autor: gak

V ľudskom živote predstavuje deväťdesiatka poslednú etapu jeho bytia. V ponímaní inštitúcie je to však len méta na nové nadýchnutie do ďalších rokov jej existencie. Koľké budú, to závisí len od jej potrebnosti.

Vydanie publikácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vydanie publikácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. (Autor: rf)

V tomto roku si okrúhle 90. výročie vzniku pripomína ja Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá pre svoju metodickú činnosť nesie tiež prívlastok krajská. Toto významné jubileum oslávila množstvom podujatí pre čitateľov i verejnosť, množstvom mravčej práce, ktorá jej vyplýva zo štatútu. Korunou všetkého tohto úsilia je malá, no obsahom veľká publikácia, ktorá v sebe ukrýva celý život knižnice od jej počiatku.

Nepredstavujte si žiadnu písanú kroniku, toľko slov by sa do jedného zväzku nevmestilo. No i tak nemá od kroniky ďaleko. Publikácia „Napísali o nás...“ totiž v sebe skrýva výberovú článkovú bibliografiu, teda odkazy na publikované články zachytávajúce život v knižnici. Okrem prehľadu histórie inštitúcie od jej vzniku 14. februára 1927 obsahuje 2399 bibliografických záznamov v časovom rozpätí od roku 1948 do decembra 2016.

Prílohu publikácie tvoria fotografie budovy knižnice v priereze niekoľkých rokov a rôzne dokumenty, register tých, čo sa o knižnici za tie roky zmienili, no to najcennejšie nájdete na jej posledných stránkach. Menoslov tých, ktorí za 90 rokov vybudovali z dvoch miestností v meštianskej škole inštitúciu, s akou sa môže pýšiť len málokto. Je to len malé poďakovanie za nespočetnú energiu a prácu, ktorú pri budovaní knižnice zanechali. To však oceňujú až generácie po nich, o tom je predsa kolobeh života.

Vydanie publikácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

GARGO
Regal Burger

Anketa