Veľkonočnú náladu priniesli prostredníctvom koncertu

Utorok 18. 04. 2017 11:00  | Kultúra / Hudba  | Autor: am

Významní slovenskí hudobníci podporení umením hovoreného slova sa v pondelok 10. apríla stretli v Dome umenia Piešťany, aby svojím kumštom nastolili pokojnú veľkonočnú atmosféru u milovníkov kultúry sediacich v hľadisku. Spevácky zbor Lúčnice spolu so Štátnym komorným orchestrom Žilina a sólistami predviedli okrem dvoch Mozartových diel aj jeho slávne Requiem d-moll.

Martin Gyimesi (vľavo) a Martin Malachovský spievali sólové party.

Martin Gyimesi (vľavo) a Martin Malachovský spievali sólové party. (Autor: am)

Okrem dvoch duchovných otcov sa na pódiu Domu umenia predviedli aj sólisti, organista Peter Mikula a operní speváci zo Slovenského národného divadla Tereza Kružliaková, Lenka Máčiková, Martin Gyimesi a Martin Malachovský. Ich hudobné umenie podčiarkol aj umelecký prednes poézie herca Štefana Bučka: „K všetkým trom dielam som sa posnažil prispôsobiť výber poézie, ktorý by sa trošku dotýkal duchovna a nálady, ktorá v Piešťanoch panovala. Vybral som niečo z Rúfusa aj z mojej tvorby a pokúsil som sa večer oživiť, aby sme si mystérium Veľkej noci pripomenuli aj prostredníctvom slov.“

Spevákov z Lúčnice viedla ich dlhoročná zbormajsterka. „Koncipovali sme vystúpenie ako sviatočný koncert konajúci sa v predveľkonočnom týždni. Podľa toho sme vyberali aj diela. Už sme mali tú česť so Štátnym komorným orchestrom spolupracovať, nie sú to pravidelné spolupráce, skôr náhodné, a vždy sa na ne tešíme,“ prezradila Elena Matušová, zbormajsterka Speváckeho zboru Lúčnica.

Pre Lúčnicu je predveľkonočný čas aj obdobím vystúpení. „Tieto sviatky sú každého súkromná duchovná záležitosť, ale popritom máme i koncerty, ktoré si, myslím, k oslavovaniu Veľkej noci patria. Okrem koncertov a návštev kostola či vecí, ktoré si každý prežíva podľa svojho vyznania, nie je počas sviatkov nič lepšie a krajšie,“ povedala zbormajsterka.

Slávne Requiem d-moll, ktoré bolo posledným, počas života nedopísaným dielom výnimočného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta, pričom po jeho smrti bolo dokončené jeho žiakom, dirigoval Martin Leginus zo Slovenského národného divadla. „Už po niekoľký raz som bol prizvaný s spolupráci so Speváckym zborom Lúčnica a Štátnym komorným orchestrom Žilina. Program už bol daný, Mozartovo requiem je jedno z najkrajších vokálno-inštrumentálnych diel v celej hudobnej literatúre a je veľmi vhodné k tomuto obdobiu. Rozhodli sme sa, že piešťanských divákov potešíme aj výborným kvartetom sólistov,“ uviedol M. Leginus. Na pódiu Domu umenia sa cítil dobre. „Trochu sme sa vyrovnávali s akustikou, ktorá je suchšia. Je tu však nádherný divadelný priestor, dozvedel som sa dokonca, že je tu orchestrálna jama a dali by sa tu robiť operné produkcie. Tentoraz sme boli na javisku a pre nás bolo veľkým potešením tu hrať. Myslím si, že diváci boli spokojní. Radostná odozva je pre nás vždy veľmi zaväzujúca do budúcnosti,“ skonštatoval dirigent.

Po skončení mali úsmevy na tvárach aj samotní sólisti. „Vždy sa veľmi teším, keď ma Lúčnica osloví na spoluprácu, lebo je to krásne umelecké teleso. Samozrejme, mojou srdcovkou je aj žilinský orchester. Bola to pekná súhra všetkého a tu v Piešťanoch je vždy nádherne. Requiem je zádušná omša, no vyvažovalo sa to so všetkým pozitívnym ľudským,“ uviedla sólistka Tereza Kružliaková. Na margo omše sa na záver vyjadril i jeden z mužských sólistov, známy operný spevák Martin Malachovský: „Interpretovali sme dielo, ktoré mám nekonečne rád. Mozartovo requiem je geniálne. Mám osobný vzťah aj s generálnym riaditeľom Lúčnice Mariánom Turnerom, bol to môj spolužiak. Keď ma oslovil na túto spoluprácu, veľmi som sa potešil. Viackrát som spieval s ŠKO aj s Lúčnicou, sú to fantastickí muzikanti.“


Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 15, ktoré je v predaji od 18. apríla.

 

GARGO
Regal Burger

Anketa