Váryho gitaristi zavŕšili štúdium absolventským koncertom

Streda 19. 04. 2017 12:00  | Kultúra / Hudba  | Autor: vd

Hudobné štúdium na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch zavŕšili v stredu 12. apríla v Galérii Fontána koncertovaním šiesti gitaristi učiteľa Ľubomíra Váryho. Traja z nich - Terézia Lišková, Simon Kumančík a Emma Fabryová - absolvovali prvý cyklus. Ďalší traja, Terézia Doubravová, Samuel Dusík a Jozef Bača, skončili druhý, dvanásťročný stupeň štúdia.

Absolventi: (zľava) Samuel Dusík, Terézia Doubravová, Jozef Bača,
Terézia Lišková, Simon Kumančík a Emma Fabryová.

Absolventi: (zľava) Samuel Dusík, Terézia Doubravová, Jozef Bača, Terézia Lišková, Simon Kumančík a Emma Fabryová. (Autor: mp)

Celý koncert sledovali nielen rodičia, príbuzní či kamaráti, ale aj riaditeľ a zástupkyňa školy. V pohodlí pri nohách svojho pána takmer celý koncert, nielen jeho tiché, ale i výrazovo „vypeckované“ skladby, prespal učiteľov biely vodiaci pes.

Koncert bol nielen ukážkou hudobného majstrovstva žiakov, ale aj ich mladších kamarátov. Na pódiu spolu hralo i so svojím učiteľom šestnásť žiakov. Mladý orchester, v ktorom zneli okrem gitár aj píšťalky či hoboj, zaujal divákov pestrosťou repertoáru. Od vážnej hudby sa ku koncu prepracovali k populárnej, zahrali a zaspievali nielen pieseň Hallelujah, ale napríklad aj slovenskú hymnickú ľudovku Na Kráľovej holi.

Absolventi sa prezentovali v prvej časti podujatia. T. Lišková zahrala skladbu Bourre od Johanna Sebastiana Bacha. S. Kumančík ostal tiež pri Bachovi a zo strún gitary vylúdil nádherný Menuet. E. Fabryová si vybrala Carcassiho Capriccio. Po ďalšej sérii spoločných skladieb orchestra sa dostali na rad absolventi druhého stupňa. T. Doubravová hrala španielskeho autora Aspiazu a jeho El Vito, S. Dusík si vybral Tarregovu Lagrimu a Tomancu od Anonyma a v závere oslnil svojou technikou hry J. Bača. Zahral dve filmové témy.

Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. Najlepšou absolventkou gitarového odboru z triedy Ľ. Váryho sa stala T. Lišková.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 15, ktoré je v predaji od 18. apríla.

 

 

Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
Všetkých absolventov ocenil riaditeľ školy, poďakoval svojmu kolegovi za ich prípravu, napokon im odovzdal diplom za mimoškolskú činnosť. (vd)
GARGO
Regal Burger

Anketa