Envirofilm vo Fontáne s premietaním, besedou i detskými hrami

Piatok 28. 04. 2017 13:00  | Kultúra / Film  | Autor: am

Už po druhý raz do kúpeľného mesta zavítal medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji s názvom Ekotopfilm - Envirofilm. V stredu 19. apríla sa v piešťanskom kine Fontána stretli nadšenci ochrany životného prostredia, aby si prostredníctvom filmov a odbornej diskusie rozšírili informácie o zásadách ekologického žitia.

Publikum sa dozvedelo o triedení odpadu v Piešťanoch i ďalšie odporúčania.

Publikum sa dozvedelo o triedení odpadu v Piešťanoch i ďalšie odporúčania. (Autor: am)

Medzinárodný filmový festival si kladie za úlohu informovať a vzdelávať, inšpirovať a spájať ľudí v otázkach trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia. „Snažíme sa problémy nielen pomenúvať, ale aj aktívne hľadať riešenia. V ľuďoch chceme vzbudiť záujem o problémy životného prostredia a dianie okolo nich, a to prostredníctvom filmov z celého sveta,“ uviedol Andrej Krbyla z organizačného tímu festivalu. Ide pritom o filmy vybrané do vlaňajšieho májového festivalu v Bratislave a Banskej Bystrici. „Vždy spolupracujeme s mestom, niekedy aj so súkromným subjektom, ako v Piešťanoch v prípade NATUR-PACK-u, s ktorými prinášame filmy doplnené o zaujímavú diskusiu či workshop na aktuálnu tému v danom meste,“ skonštatoval A. Krbyla.

Na diskusiu minulý štvrtok okrem obchodného riaditeľa firmy NATUR-PACK Ladislava Pálfyho a Branislava Moňoka, podpredsedu organizácie zaoberajúcej sa triedením odpadu, prišiel aj zástupca mesta Piešťany, poslanec Peter Jančovič. Ten sa rozhodol prezentovať základné údaje o stave kúpeľného mesta vo vzťahu k odpadom. „Množstvo vyseparovaného odpadu papiera, plastov a skla stúpa. Piešťany majú tendenciu separovať stále lepšie,“ uviedol poslanec a predseda komisie pre životné prostredie. Predstavil aj vyhrané výzvy ministerstiev, ktoré budú finančne zabezpečovať presun zberného dvora a výstavbu kompostárne v areáli bývalého Zväzarmu.

V dopoludňajších hodinách sa uskutočnil aj Junior festival. „Je určený žiakom škôl, pričom je rozdelený do troch blokov podľa stupňa základnej školy, a tiež samostatne pre stredné školy,“ prezradil organizátor. Program bol rozdelený do dvoch častí, pričom v prvej polovici si deti pozreli krátke filmy, neskôr o nich diskutovali a formou prednášky sa dozvedeli čosi nové o odpadoch.

Ak sa chce ktosi zlepšiť vo vzťahu k prírode, napríklad v prípade triedenia odpadu, ide len o vôľu a chuť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a namiesto do jedného koša hádzať odpad minimálne na štyri kôpky. „Vždy záleží na ľuďoch, a ak tí chcú urobiť nejakú zmenu, je to pomerne jednoduché. Samosprávy a možno aj štátna legislatíva sú naklonené tým smerom, aby separovanie bolo čo najjednoduchšie,“ dodal A. Krbyla.

 

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 16, ktoré je v predaji od 25. apríla.







GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa