Spomienka na Jozefa Babušeka, autora komiksu O Jožinkovi

Piatok 02. 09. 2016 14:00  | Kultúra / Akcie  | Autor: Mestská knižnica Piešťany

V týchto dňoch si pripomíname tretie výročie úmrtia jedného z najvýznamnejších tvorcov československého komiksu Jozefa Babušeka, laureáta Ceny primátora - Kultúrna osobnosť roka. Do Piešťan sa prisťahoval v roku 1950. Deväť rokov pracoval ako technický kresliar v Kovotechne. V roku 1960 začal pôsobiť v Bratislave, kde absolvoval štúdium dejín umenia, avšak bývať už ostal v Piešťanoch - až do svojho úmrtia 22. augusta 2013.

J. Babušek je autorom vyše dvadsiatich rozsiahlych dobrodružných komiksov.

J. Babušek je autorom vyše dvadsiatich rozsiahlych dobrodružných komiksov. (Autor: vd)

J. Babušek je autorom vyše dvadsiatich rozsiahlych dobrodružných komiksov, mnohých výtvarných diel, doteraz najdlhšieho a neprekonaného komiksového seriálu Jožinko dieťa svojich rodičov. V roku 2003 české vydavateľstvo BB Art vydalo knihu s jeho komiksmi: Velká kniha komiksů. O štyri roky neskôr sa práve v Piešťanoch krstilo knižné vydanie prvého slovenského komiksu, autorom ktorého je Babušek: Dozorca a väzeň. Piešťany sa v roku 2009 stali i miestom krstu unikátneho vydania knihy Jožinko dieťa svojich rodičov, ktorá na 350 stranách obsahuje vyše tisícsto príbehov Jožinka z časopisu Roháč. V roku 2010 v Piešťanoch predstavili aj kalendár na rok 2011 s názvom Jozef Schek: Známy aj neznámy.

Posledné stretnutie s J. Babuškom bolo v roku 2011, keď pri príležitosti jeho deväťdesiatky vyšla doteraz posledná kniha o jeho tvorbe: Nielen Jožinko.

Význam tvorby J. Babušeka bol ocenený aj na Európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy, keď na jeho počesť v roku 2014 bol v Uličke slávnych nosov inštalovaný i jeho umelecký reliéf nosa z autorskej dielne sochára Milana Brogyanyho.

Jedným z veľkých obdivovateľov Babušeka bol Kornel Földvári. V Piešťanoch sme ho vídavali na všetkých podujatiach s Babušekom. Je symbolické, že práve v tomto roku na Kremnických gagoch pribudol v piatok 26. augusta k Babuškovmu nosu reliéf K. Földváriho.

Teoretici komiksu radia J. Babušeka kvalitou tvorby medzi absolútnu hviezdnu špičku. Tí, ktorí ho poznali osobne, obdivovali jeho neskutočnú ľudskosť. A tá sa prepletá celou jeho tvorbou. Preto spomienka na tohto obdivuhodného človeka je vždy príjemná.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 35, ktoré je v predaji od 30. augusta.

GARGO
Regal Burger

Anketa