Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: LADISLAV SKŘIVÁNEK

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

15. 04. 2010 09:11  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: JINDŘICH MERGANC

Nádejou presiaknuté dvadsaťročné obdobie mieru medzi dvoma svetovými vojnami privialo do Piešťan mnoho budovateľského nadšenia. A hoci ho tlmili roky svetovej hospodárskej krízy, účinkovanie väčšiny tvorivých subjektov sa nekončilo jediným dielom a často sa rozložilo do celého dvadsaťročia. Preto by vari bolo neúčelné zoraďovať budovateľov činných v medzivojnovom období podľa chronológie prvých zanechaných stôp.

01. 04. 2010 07:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: PAVEL WEISZ

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

25. 03. 2010 08:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: ARTÚR SZALATNAI-SLATINSKÝ

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

18. 03. 2010 09:50  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: STANISLAV BRESCIANI

V prílohe časopisu Architektúra & urbanizmus (1996, roč. XXX, č. 3), venovanej architektonickým dielam 20. storočia v Žiline, sa v hesle Paľova búda (s. VII, sign. md) okrem iného píše: „Piešťanský architekt Bresciani navrhol pre hoteliera Pavla Folkmanna výletnú reštauráciu v švajčiarskom štýle, ktorá sa pre svoj osobitý vzhľad stala všeobecne známou mestskou stavbou."

11. 03. 2010 09:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: EMIL BELLUŠ

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

04. 03. 2010 08:02  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: GEJZA GERENDAY

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

25. 02. 2010 08:02  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: H. BÖHM & A. HEGEDŰS

Ešte v predprevratovom úseku druhého desaťročia dvadsiateho storočia vyvstal v Piešťanoch špecifický fenomén piešťanskej secesie, spätý s tvorbou dvojice budapeštianskych architektov Henrika Böhma a Armina Hegedűsa.

20. 02. 2010 09:32  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: A. LEITERSDORF

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

11. 02. 2010 08:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: J. Činčera a I. Grebenik

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

21. 01. 2010 08:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes
Články 21 - 30 z 56
GARGO
Regal Burger

Anketa