Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia ADOLF OBERLÄNDER

Ak si na sklonku devätnásteho storočia vedúca garnitúra piešťanských kúpeľov privádzala architektov pre svoje investičné zámery z Budapešti, iní solventní piešťanskí stavebníci hľadali vhodných partnerov medzi odborníkmi vo Viedni.

03. 06. 2010 08:59  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: JOZEF KRÁTKY

Kým bohatí piešťanskí stavebníci si až do vypuknutia prvej svetovej vojny mohli dovoliť získavať pre svoje zámery architektov z metropol rozľahlej habsburskej monarchie, chudobnejší hľadali úmerne svojim možnostiam; čím bližšie, tým lepšie.

27. 05. 2010 09:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: F. WIMMER a A. SZŐNYI

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

20. 05. 2010 09:02  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: JURAJ ŠVANIGA

PIEŠTANY - Snívať sny, ktoré sa napokon neuskutočnia, nie je nič nezvyčajné.

13. 05. 2010 08:07  |  História / Piešťany kedysi a dnes obsahuje fotogalériu

Piešťanskí stavitelia: Jozef Konrad a Jakub Pelnář

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

06. 05. 2010 10:15  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: ARNOLD BACHRACH - ALEXANDER HARSÁNYI

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

29. 04. 2010 09:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: RUDOLF SCHEIBNER

Nie je to ešte tak dávno, čo názvy Scheibnerov majer či Scheibnerova tehelňa poznali i malé deti, ktoré sa do rozpadávajúcich sa objektov chodili hrávať. Solitérna Scheibnerova vila na Teplickej ulici doposiaľ stojí. Kto bude pozorne skúmať náhrobníky na piešťanských cintorínoch, sotva môže priezvisko Scheibner nezbadať. Zaiste patrí neodmysliteľne k Piešťanom.

22. 04. 2010 09:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: LADISLAV SKŘIVÁNEK

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

15. 04. 2010 09:11  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: JINDŘICH MERGANC

Nádejou presiaknuté dvadsaťročné obdobie mieru medzi dvoma svetovými vojnami privialo do Piešťan mnoho budovateľského nadšenia. A hoci ho tlmili roky svetovej hospodárskej krízy, účinkovanie väčšiny tvorivých subjektov sa nekončilo jediným dielom a často sa rozložilo do celého dvadsaťročia. Preto by vari bolo neúčelné zoraďovať budovateľov činných v medzivojnovom období podľa chronológie prvých zanechaných stôp.

01. 04. 2010 07:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes

Piešťanskí stavitelia: PAVEL WEISZ

PIEŠŤANY - Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

25. 03. 2010 08:00  |  História / Piešťany kedysi a dnes
Články 11 - 20 z 53
Regal Burger
Lekáreň Regia

Anketa