Kardiológ J. Beňačka: Desatoro o tichom zabijakovi - hypertenzii

Sobota 27. 08. 2016 10:00  | Galéria / Zdravie  | Autor: vd/jb

O vysokom tlaku krvi, čiže hypertenzii, sa hovorí a píše veľa. Mohlo by sa zdať, že je zbytočné sa tejto téme venovať. Prax však ukazuje, že dôležitých informácií pre zdravých ľudí, ale aj pre ľudí liečených na vysoký krvný tlak, je ešte stále málo, lebo v životospráve pri predchádzaní a liečbe vysokého tlaku sa stále deje mnoho chýb. Pritom stačí poznať odpovede na desať základných otázok.

J. Beňačka odporúča pohyb, zdravú výživu, redukciu soli, cukru, cigariet i alkoholu.

J. Beňačka odporúča pohyb, zdravú výživu, redukciu soli, cukru, cigariet i alkoholu. (Autor: vd)

Položili sme ich odborníkovi, ktorý sa zaoberá nielen liečbou vysokého tlaku, ale aj ďalšími civilizačnými ochoreniami. O skúsenosti sa podelil piešťanský kardiológ MUDr. Jozef Beňačka. Jeho rady vám pomôžu zorganizovať a užívať život s vysokým tlakom krvi tak, aby ste sa vyhli komplikáciám. Lebo neliečený alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak ohrozuje nielen zdravie, ale aj život. Hovorí sa mu tichý zabijak. Ako proti nemu nasadiť účinné zbrane? Nemusia to byť nutne iba lieky, stačí byť disciplinovaný. Ale o tom už hovoríme s lekárom.

► Koľko ľudí má vysoký tlak? Môžem ho mať aj ja?

Výskyt rastie s vekom. Kým u 25-ročných má vysoký krvný tlak asi päť percent osôb, po päťdesiatom roku života už takmer polovica osôb a u 75-ročných je prítomný zvýšený tlak u 95 percent osôb. V civilizovaných krajinách sa neustále predlžuje vek dožívania, preto je celkový počet osôb s hypertenziou stále väčší. Do päťdesiatky viac u mužov, vo vyššom veku viac u žien.

► Čo spôsobí u zdravého človeka zvýšený krvný tlak?
Na vzniku trvalo zvýšeného krvného tlaku sa podieľajú aj rizikové faktory: genetika, čiže zdedená náchylnosť, nadmerný príjem soli, zvýšená konzumácia alkoholu, sedavý spôsob života, nadmerný stres, nadváha, respektíve obezita a fajčenie. Čím viac faktorov je prítomných, tým väčšie je riziko vzniku primárnej hypertenzie. Len asi dva až päť percent osôb, a to skôr v mladšom veku, má vysoký krvný tlak ako následok ochorenia konkrétneho orgánu v tele. Hovoríme o takzvanej sekundárnej hypertenzii. Môže byť spôsobená zúžením obličkových tepien, zvýšenou tvorbou niektorých hormónov endokrinných žliaz - nadobličiek či štítnej žľazy, ochorením obličiek alebo aj niektorými liekmi. Tieto príčiny majú okrem zvýšeného tlaku aj iné typické príznaky, podľa ktorých sa dá ochorenie spoznať, potvrdiť a v mnohých prípadoch i liečiť odstránením, preliečením primárnej príčiny.

► Aké sú príznaky zvýšeného tlaku krvi?

V prvých mesiacoch nemusia byť ťažkosti pacienta žiadne. Neskôr sa predsa môžu začať objavovať nešpecifické ťažkosti, ktoré si človek nemusí dávať do súvislosti s vysokým tlakom. Objavovať sa môžu bolesti hlavy, tlaky za hrudnou kosťou, nervozita, búšenie srdca, nadmerné potenie, šumenie v ušiach, nespavosť, únava nebo znížená výkonnosť. Vplyvom dlhodobého pôsobenia vysokého tlaku dochádza k poškodzovaniu cievnych stien a k ich kôrnateniu, k ateroskleróze, ktorá negatívne ovplyvňuje srdce, obličky alebo mozog a vedie ku komplikáciám ohrozujúcim zdravie alebo aj život. Vedie to k infarktu srdcového svalu, k cievnej mozgovej príhode, k zlyhaniu obličiek, poškodeniu očnej sietnice, k upchávaniu tepien končatín a vnútorných orgánov. Všetky komplikácie majú svoje charakteristické príznaky, ktoré umožnia ich presnú diagnostiku, ale ich liečba už obyčajne nie je bez následkov. Preto treba diagnostikovať chorobu vysokého krvného tlaku včas.

► Ako sa zistí, či mám vysoký krvný tlak?

Tlak krvi meriame elektronickým alebo ortuťovým tlakomerom, preto je údaj v milimetroch ortuťového stĺpca: mmHg. Určíme vždy dve hodnoty tlaku: prvé číslo je systolický, čiže horný, a druhé diastolický tlak, čiže dolný, ľudovo nazývaný aj ako srdcový. Srdce pracuje v dvoch fázach. Počas prvej fázy - systoly - je krv vypudzovaná zo srdca do ciev pod tlakom, ktorý nazývame systolický. Jeho výška závisí od zdravotného stavu srdca, od priechodnosti ciev a telesnej záťaže. Počas diastolickej fázy sa srdce plní pritekajúcou krvou. Výška diastolického tlaku závisí od priechodnosti ciev v okrajových častiach tela. Ak sú cievy upchaté, srdce musí vyvinúť väčší tlak, aby krv prekonala zúženie. Rozvíja sa vysoký krvný tlak. Ideálne hodnoty tlaku krvi sú 120/80 mmHg. To neznamená, že takýto tlak má byť počas celého dňa. Tlak krvi môže kolísať, dokonca by mal kolísať. Ak tlak počas dňa nekolíše, neklesá hlavne počas nočných hodín, dôvodom môže byť spomínaná sekundárna hypertenzia. Takže hodnoty pod 120/80 mmHg nie sú prejavom ochorenia, neohrozujú pacienta, len vyvolávajú obavy osôb a často aj bezdôvodné prerušenie liečby. Hodnoty od 120/80 do 140/90 mmHg sú zvýšené, nevyžadujú liečbu, ak osoba netrpí aj iným ochorením, napríklad cukrovkou. Vtedy sme na liečebné zníženie tlaku oveľa prísnejší.

Pre určenie choroby vysokého krvného tlaku platia jednoznačné pravidlá. Na potvrdenie ochorenia nestačí jedno meranie tlaku - napríklad náhodou zvýšeného pri rozrušení pacienta. Tlak krvi musí byť zvýšený opakovane pri jeho meraní v pokoji. Niekedy je rozrušenie pacienta veľké a tlak krvi je na ambulancií zvýšený pri každom meraní, pričom doma si pacient nameria normálny tlak. Hovoríme o takzvanom syndróme bieleho plášťa. K jeho potvrdeniu sa používa ambulantné monitorovanie krvného tlaku podľa jeho objaviteľa, takzvaný Holter. Prístroj zaznamenáva tlak počas 24 hodín (v 15-20-minútových intervaloch) a podľa jeho kolísania a priemerných hodnôt sa dá odhaliť spomínaný syndróm, ako aj sekundárne formy hypertenzie. Tlakový Holter môžeme využiť i pri hodnotení efektu liečby či pri úprave dávky liekov na ranné a večerné.

Nepresné meranie tlaku môže spôsobiť aj nevhodná manžeta tlakomeru - hlavne u obéznych ľudí s hrubým ramenom by sa mala používať širšia manžeta, ako je štandardná.
Pri meraní vysokého krvného tlaku treba mať širšiu manžetu, ak je človek obézny.Pri meraní vysokého krvného tlaku treba mať širšiu manžetu, ak je človek obézny. (Autor: archív J. B.)
► Dá sa vysoký krvný tlak vyliečiť?

Ochorenie sa dá liečiť, ale nie vyliečiť. Preto je dôležité dodržiavať životosprávu a užívať lieky doživotne. Je chybou, ak pacient prestane užívať lieky, lebo sa mu pod vplyvom liekov tlak upravil. Podľa hodnôt tlaku pred začatím liečby a so zohľadnením pridružených ochorení sa určí liečba aj cieľové hodnoty tlaku krvi - aký pokles tlaku je potrebné u pacienta dosiahnuť, aby jeho zdravie a život nebol ohrozený komplikáciami vysokého tlaku krvi.

► Aké sú komplikácie nedostatočne liečeného tlaku krvi?

Štatistiky vravia, že len polovica ľudí trpiacich na vysoký krvný tlak o tom vie. Z tých, ktorí o tom vedia, sa len polovica lieči - zmení životosprávu a užíva lieky. No a z tých, ktorí sa liečia, len polovica dosahuje cieľové hodnoty tlaku krvi, tá druhá polovica liečených užíva často nedostatočné dávky z obavy, že budú mať nízky tlak krvi. Takže len asi 10-15 percent osôb postihnutých chorobou vysokého krvného tlaku sa lieči dostatočne a znižuje si tak riziko vzniku komplikácií. A tie sú závažné: infarkt srdcového svalu, život ohrozujúce poruchy srdcového rytmu, rozvoj srdcového zlyhávania, cievne mozgové príhody - porážky, zlyhanie funkcie obličiek, poškodenie očnej sietnice s rozvojom slepoty. Vysoký krvný tlak nebolí, hovoria pacienti. Možno aj to je dôvod, že mnoho postihnutých si tlak lieči nedostatočne a následky sú nezvratné. Predchádzať sa im dá - ak si pacient lieči tlak dôsledne a hlavne zmení svoju životosprávu s cieľom zbaviť sa rizikových faktorov.

► Ako mám zmeniť životosprávu?

Fajčiari by mali prestať fajčiť. O škodlivosti fajčenia sa toho už popísalo veľa, fajčenie nemá pre organizmus žiadny prínos. Spôsobuje rakovinu mnohých orgánov tela a poškodzuje cievnu stenu, na ktorej sa tvoria aterosklerotické zmeny vedúce k ich upchatiu. Okrem toho vznikajúci kysličník uhoľnatý obsadí krvné farbivo (hemoglobín) a červená krvinka už do konca svojho štvormesačného života neprenesie žiadny kyslík - a tkanivá trpia nedokysličením.

Vyhýbajte sa alkoholu. Jeho nadmerná konzumácia významne zvyšuje riziko vzniku hypertenzie. U pacienta s vysokým tlakom krvi môže požitie väčšieho množstva alkoholu ešte viac zvýšiť tlak a spôsobiť komplikácie. Názory na kávu sa postupne zmenili - pitie dvoch až troch šálok kávy denne nevedie k zvýšeniu tlaku krvi. Dobre liečený hypertonik sa nemusí vyhýbať pitiu kávy.

Až tri štvrtiny pacientov s vysokým krvným tlakom má nadváhu, niekedy až chorobnú. Je dokázané, že mierne formy hypertenzie je možné upraviť aj bez užívania liekov, a to dostatočnou redukciou nadváhy a obmedzením príjmu soli. Nech už je závažnosť vysokého krvného tlaku akákoľvek, redukcia nadváhy má pozitívny efekt na vysoký tlak, na kĺby a na chrbticu aj na srdce a cievy. Pre zníženie nadváhy je nutné znížiť energetický príjem, menej jesť a zvýšiť výdaj, viac sa pohybovať. Zmeňte preto svoje stravovacie návyky. Je úplne jedno, aký druh diéty si zvolíte. Musíte jesť menej a okrem toho zmeniť zloženie stravy. Vylúčte voľný cukor a sladkosti, jedzte viac ovocia a zeleniny, konzumujte viac vlákniny. Vhodné sú cereálne potraviny - namiesto bieleho pečiva si dávajte tmavý chlieb a pečivo, samozrejme, v redukovanej dávke. V súvislosti s rizikom rozvoja aterosklerózy je vhodné redukovať v strave plnotučné syry a mlieko, konzumovať hlavne málotučné mäso a ryby. Nakladajte si na menší tanier, jedzte viackrát denne, nenechajte sa vyhladovať, hlad zaháňajte hlavne zeleninou a pite s jedlom dostatočné množstvo tekutín. Množstvo tekutín u hypertonika nie je obmedzené, ale nemajú to byť nápoje s vysokým obsahom soli / sodíka, ktorý obsahujú tieto minerálne vody: Budiš, Cígeľka, Fatra, Slatina, Santovka, Salvator. Z minerálnych vôd sú vhodné Korytnica, Magnézia, Matúšov prameň, Mitická a všetky stolové vody: Bonaqua, Rajec, Lucka, Zlatá studňa.

Zníženie príjmu sodíka sa však týka hlavne potravy. Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým príjmom sodíka v strave. Veľa soli je v obľúbených mäsových výrobkoch, paštétach, tvrdých syroch, no najväčší problém je dosáľanie všetkého na tanieri: polievok, prívarkov, mäsových jedál, dokonca surovej zeleniny. Mnoho Slovákov si nevie predstaviť konzumáciu rajčín, papriky a cibule bez soli - čo je u hypertonika veľká chyba. Slovák konzumuje až trojnásobok odporúčaného množstva soli. Podobne ako redukcia hmotnosti môže redukcia príjmu soli u mierneho hypertonika upraviť tlak aj bez liekov. Takže soľte s mierou - alebo radšej vôbec nie. A morská soľ nie je riešenie, lebo 99 percent je chlorid sodný a len jedno percento sú iné minerály, hlavne jód, a podobne je to s Vegetou. Radšej zvýšte príjem draslíka, obsahujú ho mrkva, rajčiny, banány, zemiaky, špenát, strukoviny, grapefruity, kuracie a rybie mäso, sušené ovocie, a horčíka, ktorý nájdeme v strukovinách, maku, ryži.


Pokračovanie v nasledujúcom vydaní Piešťanského týždňa.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa