Natália Bucková

Pracujem. Snažím sa pochopiť (i obsiahnuť) rôzne vrstvy reality okolo nás. Materiálnu, duchovnú, zábavnú, pohybovú, vizuálnu i hudobnú a všetky vo všetkých ročných obdobiach. Užívam si život a nechávam sa strhnúť rôznymi činnosťami. Počet mojich záľub a (polo i ne)pracovných aktivít radšej nepopisujem, lebo by som mohla byť označená minimálne za hyperaktívneho schizofrenika. Chcem vedieť a vidieť čo najviac a nebojím sa povedať čo si myslím (s výnimkou obavy z ublíženia tomu druhému). Som zástancom trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých oblastiach života vrátane medziľudských vzťahov.

Blog N. Buckovej: Konec vodníků v Čechách aneb Začiatok vodníkov na Slovensku?

Jedného dňa o šiestej večer krutého zimného času zaparkujem auto pod oknom paneláku kamarátky Mirky v Trnave. Práve sa sťahujem z ďalšieho bratislavského privátu, zatiaľ nesiem veci domov do Drahoviec a na jej naliehanie do telefónu si dávam krátku prestávku. Tiež chúďa býva v nejakom nájme, na rozdiel odo mňa len v druhom.

18. 03. 2009 07:24  |  Blogy / Natália Bucková

Blog Natálie Buckovej: Kto smrdí grošom

Keď som sa pred pár rokmi oduševnele hádala s mojím priateľom o absurdnosti budovania slovenskej ekonomiky, zadupal ma svojimi argumentami pod čiernu zem. Vo svojej mladosti a neostrieľanosti som nedokázala obhájiť stanovisko odlišného spôsobu výstavby ekonomiky a zhŕňania bohatstva národa. On bol skúsený človek z praxe a ja nadšený filozof – ekológ, ktorý práve dopísal semestrálnu prácu o trvalo udržateľnom rozvoji a zachovaní tejto Zeme pre budúce generácie.

04. 03. 2009 11:43  |  Blogy / Natália Bucková

Blog Natálie Buckovej: Ako tento rok (ne)prišli Vianoce (bo sa takmer nevošli do diára)

Vraj: „kto nič nerobí, nič nepokazí“. V duchu tohto hesla som sa v posledných mesiacoch snažila rozmilióntiť vlastnú fyzickú schránku a prekonať všetky zákony, ktoré nás nútia byť v rovnakom čase na rovnakom mieste. Podarilo sa a nakoniec som sa stretla až na sviatok narodenia Krista Pána.

29. 12. 2008 08:46  |  Blogy / Natália Bucková