Po javisku lietali bosorky aj akrobatky

Streda 21. 06. 2017 13:00  | Kultúra / Tanec  | Autor: am

Blížiaci sa koniec školského roka opäť priniesol záverečný koncert talentovaných detí. Žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Piešťanoch v utorok 13. júna predviedli na pódiu Domu umenia, čo sa za uplynulé mesiace driny naučili.

Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
Blížiaci sa koniec školského
roka opäť priniesol záverečný
koncert talentovaných detí. (am)
GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa