Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove

Utorok 06. 12. 2016 12:00  | Región / Aktuálne  | Autor: pror

Vianočné trhy v Očkove sa niesli v znamení detskej radosti, smiechu a príchodu „ozajstného“ Mikuláša, čerta, ale i anjela. Potom, ako si túto trojicu postavičiek deťúrence k stromčeku pred kostolom privolali koledami a nedočkavým volaním, Mikuláš so svojím sprievodom prišli na konskom povoze.

Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
Mikuláš s anjelom i čertom v Očkove (pror)
GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa