Bohoslužobný poriadok

Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany

 

Farský kostol sv. Cyrila a Metoda (Nitrianska ulica)

 

Sväté omše

 

Nedeľa:               7.30, 10.30, 18.00

Všedný deň:        7.00, 18.00

 

 

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (kúpeľná kaplnka pri Kolonádovom moste)

 

Sväté omše

 

Nedeľa:               9.00

                           15.30 - gréckokatolícka - býva každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci

Všedný deň:       16.15 – sobotná sv. omša býva zvyčajne v latinskom jazyku

 

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (Poštová ulica, pri dome SJ)

 

Sväté omše

 

Nedeľa:               6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (detská), 18.30

Všedný deň:        6.00, 8.00, 18.30 (každú sobotu počas školského roku je o 18.30 študentská sv. omša)

 

 

IX. Základná škola (sídlisko Adam Trajan, ulica E. F. Scherrera)

 

Sväté omše

 

Nedeľa:               10.30

 

 

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, uhorského kráľa (staré) Piešťany

 

Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa (Štefánikova ulica)

 

Sv. omše

 

Nedeľa:               6.30, 7.30, 9.00

Všedný deň:        6.30, 18.00

 

 

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Piešťany

 

Evanjelický kostol a. v. v Piešťanoch (Pod Párovcami)

 

Čas konania Služieb Božích

 

Streda:              18.00 (v zimnom čase o 17.00)

Nedeľa:               9.30

                          18.00 (v zimnom čase o 17.00) - každú druhú nedeľu

GARGO
Regal Burger

Anketa